Σχεδιαστικός στόχος της οικονομικής επόμενης μέραςΕφόσον κάνουμε αναφορά στον όρο Οικονομία στην ουσία αναφερόμαστε σε σχεδιασμούς και στρατηγικές. Ωστόσο η Οικονομία ως όρος περικλείει τον τρόπο με τον οποίο οι στόχοι της βάσει σχεδιασμού διευκρινίζονται και επηρεάζουν ή μεταβάλλουν το Οικονομικό και Επιχειρηματικό τοπίο.


Ο σχεδιασμός έχει ως αρχή την έννοια της λογικής, έτσι λοιπόν οι στόχοι της Οικονομίας οφείλουν να είναι λογικοί, ρεαλιστικοί και κυρίως να μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός μιας Παγκόσμιας πραγματικότητας η οποία σταδιακά επιβάλλει νέους κανόνες.


Αυτό φαινομενικά παρομοιάζεται τετριμμένο καθώς πολύ λόγος και τώρα και στο παρελθόν έχει γίνει αναφορά στην Παγκόσμια Οικονομία και στους κανόνες και αρχές της.  Όμως είναι έτσι;


Η απάντηση είναι πως όχι. Η Οικονομία επιβάλλεται να θέτει νέα πλαίσια και στόχους με σκοπό να τους πραγματοποιεί σε κάθε περίοδο και σε κάθε εποχή ανεξαρτήτως στελεχιακού δυναμικού από το οποίο αποτελείται.


Η σημασία αυτή είναι και οφείλει να είναι καθοδηγητική καθώς κάθε στάδιο της Οικονομίας περιέχει εντός και ένα συμβόλαιο με την Κοινωνία, τον Επιχειρηματικό κόσμο και τις Διεθνείς αγορές.


Η εξέλιξη της Οικονομίας είναι φανερό πως σύμφωνα με το συμβόλαιο που υπογράφεται από όλα τα μέρη η έννοια της Ποιότητας και της Απόδοσης είναι ουσιαστική για την συνέχεια και την Ανάπτυξη.


Αυτό όμως έχει κόστος; Η εξέλιξη έχει από μόνη της κόστος καθώς για να μπορεί να υπάρξει στην ουσία αφήνει στην άκρη κάθε μη ωφέλιμο και μη αποδοτικό.


Στη νέα πραγματικότητα όμως αυτό είναι αναγκαίο καθώς η εκπόνηση μιας προηγμένης Οικονομίας είναι ο στόχος και ο σχεδιασμός που κατ’ ουσία πρέπει να ισχύει και τίποτα παραπάνω ή παρακάτω από αυτό.


Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να ειπωθεί η φράση ‘’ Μπορώ να υποθέσω ή Μην υποθέτω ‘’ για τα οικονομικά πλάνα.  Κάθε πλάνο και σχεδιασμός χρειάζεται λεπτομερή διευκρίνηση, οδηγίες σαφής και ρητές προδιαγραφές που να καταλήγουν σε ορθολογισμένο αποτέλεσμα.


Η βασική αρχή που ποτέ δεν έλειψε είναι στον σχεδιαστικό στόχο όλα πρέπει να είναι ορατά καθώς όλα πρέπει να είναι ρητά διότι οι συνέπειες της ευθύνης των Οικονομικών πεπραγμένων είναι τεράστιες.


Για τον επιχειρηματικό κόσμο η μέρα αποτελεί ένα άλλο κεφάλαιο, νέο μπορούμε να θεωρήσουμε; Όχι, διότι πάντοτε ο Επιχειρηματικός κόσμος αναπτυσσόταν βάσει σχεδιασμού.


Και ο σχεδιασμός είναι μια πολυετής διαδικασία.


Γιώργος Εγγλεζάκης


CEO & Founder Plan of Business Accounting Services and Seminars