Η σημασία της Κοινωνικής Λογιστικής και οι Προκλήσεις του Σήμερα


Η λογιστική θεωρείται μια επιστήμη που σύμφωνα με την οποία είμαστε σε θέση να διακρίνουμε με ποιον τρόπο μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός θεωρείται υγιής.

Ωστόσο η λογιστική δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Ένας σημαντικός κλάδος της είναι η κοινωνική λογιστική, ιδιαίτερα σημαντική ειδικά στην εποχή που διανύουμε για ευνόητους λόγους που ο κυριότερος είναι οι υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες.

Ως αντικείμενο της είναι κυρίως ποιο είναι το αντίκτυπο στην κοινωνία από την πολιτική που ακολουθεί ένας οργανισμός – στην έννοια οργανισμός είμαστε σε θέση να αναφέρουμε και πολιτικές παρατάξεις εκτός από τις επιχειρηματικές μονάδες.

Η προσέγγιση αυτή στην ουσία υπερβαίνει την απλή ανάγνωση οικονομικών καταστάσεων και επεκτείνεται σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία εξετάζουν το γενικότερο περιβάλλον όπως είναι το κοινωνικό, το πολιτικό, το οικονομικό και γενικότερα τις σχέσεις που αναπτύσσονται διεθνώς από τον οργανισμό.

Έτσι, η κοινωνική λογιστική αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για μια κυβέρνηση, δεδομένου του γεγονότος ότι οι ενέργειες της είναι στοχευμένες στη βελτίωση των κοινωνικών δραστηριοτήτων ώστε να είναι όλο και πιο φανερή η ζητούμενη καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των Πολιτών.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως η μελέτη της λογιστικής από την άποψη της κοινωνικής της σημασίας, αποτελεί για έναν οργανισμό το πρώτο βήμα για την αποδοχή του μακροπρόθεσμα από το ευρύ κοινωνικό σύνολο, και για αυτό τον λόγο οι ενέργειες που καλείται να διαχειριστεί αποτελούν την αρχή του έργου που ονομάζεται κοινωνική πολιτική.

Σχετικά άρθρα

Γεώργιος Εγγλεζάκης Κόστος κεφαλαίου Γεώργιος Εγγλεζάκης Στρατηγική των επιχειρήσεων και η Οικονομία Γεώργιος Εγγλεζάκης Ηγεσία. Στις επιχειρήσεις του αύριο και πώς αυτή επηρεάζει την κοινωνία Γεώργιος Εγγλεζάκης EBIT, η σημασία του για την οικονομική πορεία της επιχείρησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους Γεώργιος Εγγλεζάκης Ο συντελεστής μόχλευσης και τι σημαίνει για μια εταιρεία Γεώργιος Εγγλεζάκης Χρεωστικός τόκος ως κόστος δανειζομένων κεφαλαίων Γεώργιος Εγγλεζάκης ROCE. Χρησιμότητα και μέτρο αξιολόγησης επιχειρήσεων Γεώργιος Εγγλεζάκης Ανάλυση DuPont. Σημασία και χρησιμότητα Γεώργιος Εγγλεζάκης Η σημασία της ανάλυσης του Μικτού Κέρδους και πως ορίζει τις αποφάσεις της Διοίκησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Πώς το ξεχωρίζουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε Γεώργιος Εγγλεζάκης Καθορισμός πολιτικής εισπράξεων και σημεία προσοχής