Οι πρώτες 30 ημέρες στην θέση του Financial AccountantΗ θέση είναι απαιτητική, ορίζεται ως νευραλγική θέση καθώς έχει άμεση σχέση με την μελέτη των οικονομικών δεδομένων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων που η επεξήγησή τους καθορίζει όλη την πορεία της επιχείρησής σας εντός ενός έτους .


Ποια όμως είναι τα γνωρίσματα των πρώτων 30 ημερών αυτής της θέσης;  Αρχικά μαθαίνουμε τις αρχές που διέπουν την επιχείρηση, τους κανόνες της και το πλαίσιο πολιτισμικών αρχών που τηρεί.


Μαθαίνουμε για τις διαδικασίες που ακολουθεί το Οικονομικό τμήμα από την Διοίκηση ή τον συνάδελφο μας που μαζί θα οργανώσουμε καλύτερα το τμήμα. 


Δημιουργούμε καλές σχέσεις με όλα τα στελέχη οι οποίες ονομάζονται καλές σχέσεις εργασίας και κατόπιν εργαζόμαστε ώστε να μάθουμε για τα Οικονομικά της επιχείρησής, συστήματα και διαδικασίες ώστε να συμβάλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.


Μελετάμε τον κλάδο και τις οικονομικές επιδόσεις τουλάχιστον για τα τελευταία 5 έτη και θέτουμε στόχο ανάπτυξης.


Καλλιεργούμε καλές σχέσεις με όλους όσους συνεργάζεται η επιχείρηση και θέτουμε νέους στόχους και ακολουθούμε πρόγραμμα που καθορίζεται ανάμεσα στην Διοίκηση και σε εμάς.


Για να μπορούν να γίνουν όλα τα παραπάνω στις πρώτες 30 ημέρες πρέπει να μάθουμε όλη την λειτουργία της επιχείρησης και κάθε τομέα της.


Συμμετέχουμε σε meetings Οικονομικών αναλύσεων και συμβάλλουμε όπου είναι δυνατόν, καθώς ο Financial Accountant δεν μπορεί να λείπει από αυτά με την παρουσία του CFO εάν η επιχείρηση έχει ορίσει τέτοια θέση.


Κρατάμε σημειώσεις και κατανοούμε το μέγιστο δυνατό τους στόχους της εταιρείας ώστε να εφαρμόσουμε μεθόδους και αναλύσεις που να οδηγήσουν στην κερδοφορία.


Επιδιώκουμε την αξιολόγηση στις πρώτες 30 ημέρες και ζητάμε την γνώμη της Διοίκησης για την απόδοσή μας.


Οι πρώτες 30 ημέρες είναι σημαντικές όχι μόνο για εμάς που θα επιλέξουμε να εργαστούμε ως Financial Accountant αλλά και για την ίδια την επιχείρηση σε συνεργασία με εμάς καθώς η θέση μας εξετάζει αποδόσεις όλων των τμημάτων που η επιχείρηση έχει.


Γιώργος Εγγλεζάκης


CEO & Founder Plan of Business Accounting Services and Seminars

Σχετικά άρθρα

Γεώργιος Εγγλεζάκης Κόστος κεφαλαίου Γεώργιος Εγγλεζάκης Στρατηγική των επιχειρήσεων και η Οικονομία Γεώργιος Εγγλεζάκης Ηγεσία. Στις επιχειρήσεις του αύριο και πώς αυτή επηρεάζει την κοινωνία Γεώργιος Εγγλεζάκης EBIT, η σημασία του για την οικονομική πορεία της επιχείρησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους Γεώργιος Εγγλεζάκης Ο συντελεστής μόχλευσης και τι σημαίνει για μια εταιρεία Γεώργιος Εγγλεζάκης Χρεωστικός τόκος ως κόστος δανειζομένων κεφαλαίων Γεώργιος Εγγλεζάκης ROCE. Χρησιμότητα και μέτρο αξιολόγησης επιχειρήσεων Γεώργιος Εγγλεζάκης Ανάλυση DuPont. Σημασία και χρησιμότητα Γεώργιος Εγγλεζάκης Η σημασία της ανάλυσης του Μικτού Κέρδους και πως ορίζει τις αποφάσεις της Διοίκησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Πώς το ξεχωρίζουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε Γεώργιος Εγγλεζάκης Καθορισμός πολιτικής εισπράξεων και σημεία προσοχής