ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ROI. Απόδοση ROIΗ απόδοση επένδυσης (ROI) είναι μια μέτρηση που χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει τον τρόπο που έχει δημιουργηθεί υψηλό κέρδος από μια επένδυση που πραγματοποιήθηκε.


Η γνώση του τρόπου υπολογισμού της απόδοσης επένδυσης μπορεί να σας ωφελήσει με διάφορους τρόπους,  συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας που θα λάβετε ώστε να υποστηρίξετε μια επένδυση, παρέχοντας μεγαλύτερη εικόνα για την απόδοση της ομάδας σας και για να την καταφέρετε είναι ευκολότερο να εντοπίσετε ποιες προσπάθειες πρέπει να λάβουν πράσινο φως.


Αναμενόμενη έναντι πραγματικής απόδοσης επένδυσης 


Η απόδοση της επένδυσης έρχεται σε δύο κύριες μορφές, ανάλογα με το πότε υπολογίζεται: 


Αναμενόμενη απόδοση επένδυσης (ROI) και Πραγματική απόδοση επένδυσης (ROI).


Η αναμενόμενη απόδοση επένδυσης (ROI) υπολογίζεται πριν από την επένδυση και ξεκινά να χρησιμοποιείται συχνά για να καθοριστεί εάν αυτή η επένδυση έχει νόημα να πραγματοποιηθεί. 


Εκτιμώμενες αναμενόμενες χρήσεις απόδοσης επένδυσης


Για να προχωρήσουμε τις εκτιμώμενες χρήσεις απόδοσης επένδυσης χρησιμοποιούμε τα κόστη, τα έσοδα και άλλες δεδομένα ως υποθέσεις για να καθοριστεί ο τρόπος πώς θα πραγματοποιήσουμε υψηλό κέρδος το οποίο είναι πιθανό να αποφέρει η επένδυσή μας.


Αυτός ο αριθμός συχνά εκτελείται μέσα από πολλά διαφορετικά σενάρια για τον προσδιορισμό του εύρους των πιθανών αποτελεσμάτων. Αυτοί οι αριθμοί στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για να κατανοήσουμε τον κίνδυνο και, τελικά, να αποφασίσουμε εάν η επένδυση πρέπει να προχωρήσει.


Πραγματική απόδοση επένδυσης


Η πραγματική απόδοση επένδυσης είναι η πραγματική απόδοση της επένδυσης που δημιουργείται από την επένδυση. Αυτός ο αριθμός συνήθως υπολογίζεται μετά από την επένδυση που πραγματοποιήθηκε και χρησιμοποιεί το τελικό κόστος και τα έσοδα για να καθοριστεί ο τρόπος σύγκρισης κέρδους με αυτό που είχε υπολογιστεί.


Θετική έναντι αρνητικής απόδοσης επένδυσης


Όταν ένα έργο αποφέρει θετική απόδοση επένδυσης, αυτό μπορεί να θεωρηθεί κερδοφόρο επειδή παρήγαγε περισσότερα έσοδα από ό,τι κόστισε για να πραγματοποιηθεί. Αν αποφέρει αρνητική απόδοση επένδυση, σημαίνει ότι το έργο κοστίζει περισσότερο από την επιδίωξη υψηλών εσόδων. Επίσης μας δείχνει κατά πόσο οι δαπάνες είναι μεγαλύτερες από τα αναμενόμενα έσοδα, όποτε πρέπει η επιχείρηση να το εγκαταλείψει.


Υπολογισμός 


Η απόδοση της επένδυσης συνήθως υπολογίζεται λαμβάνοντας το πραγματικό ή εκτιμώμενο κέρδος από μια επένδυση και στη συνέχεια αφαιρεί το πραγματικό ή το εκτιμώμενο κόστος. Αυτός ο αριθμός είναι το συνολικό κέρδος που μια επένδυση έχει δημιουργήσει, ή αναμένεται να δημιουργήσει, διαιρεμένο από το κόστος.


Ο τύπος για την απόδοση επένδυσης συνήθως γράφεται ως:


ROI = (ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ / ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ) X 100


Στη διαχείριση έργου, ο τύπος γράφεται παρόμοια αλλά με λίγο διαφορετικούς όρους:


ROI = [(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ) / ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ] X 100


Μαθαίνοντας πώς να υπολογίζουμε την απόδοση επένδυσης, μπορούμε να αξιολογήσουμε την επένδυση και να προχωρήσουμε σε κοινή χρήση των δεδομένων με άλλους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων εντός της επιχείρησης ώστε να βεβαιωθούμε πως κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων. Ομοίως, κατανοώντας τον τρόπο υπολογισμού της απόδοσης επένδυσης μετά την ολοκλήρωση, μπορούμε να μιλήσουμε με τα στελέχη μας για τι πρέπει να κάνουμε πλέον για κοινούς εταιρικούς στόχους.


Γιώργος Εγγλεζάκης


CEO & Founder Plan of Business Accounting Services and Seminars

Σχετικά άρθρα

Γεώργιος Εγγλεζάκης Κόστος κεφαλαίου Γεώργιος Εγγλεζάκης Στρατηγική των επιχειρήσεων και η Οικονομία Γεώργιος Εγγλεζάκης Ηγεσία. Στις επιχειρήσεις του αύριο και πώς αυτή επηρεάζει την κοινωνία Γεώργιος Εγγλεζάκης EBIT, η σημασία του για την οικονομική πορεία της επιχείρησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους Γεώργιος Εγγλεζάκης Ο συντελεστής μόχλευσης και τι σημαίνει για μια εταιρεία Γεώργιος Εγγλεζάκης Χρεωστικός τόκος ως κόστος δανειζομένων κεφαλαίων Γεώργιος Εγγλεζάκης ROCE. Χρησιμότητα και μέτρο αξιολόγησης επιχειρήσεων Γεώργιος Εγγλεζάκης Ανάλυση DuPont. Σημασία και χρησιμότητα Γεώργιος Εγγλεζάκης Η σημασία της ανάλυσης του Μικτού Κέρδους και πως ορίζει τις αποφάσεις της Διοίκησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Πώς το ξεχωρίζουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε Γεώργιος Εγγλεζάκης Καθορισμός πολιτικής εισπράξεων και σημεία προσοχής