Σενάρια Budget. Πόσα πρέπει να δημιουργεί μια εταιρείαΣενάρια Budget. Πόσα πρέπει να δημιουργεί μια εταιρεία.

Περιγράφουμε τις επιλογές σε αυτό το άρθρο.

Ένα σενάριο προϋπολογισμού

Οι περισσότερες εταιρείες προετοιμάζουν μόνο ένα σενάριο προϋπολογισμού, το οποίο είναι η καλύτερη εκδοχή τους σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί το επόμενο έτος. Αυτό το σενάριο βασίζεται σε μια σειρά υποστηρικτικών υποθέσεων, οποιαδήποτε από τις οποίες μπορεί να οδηγήσει σε αποκλίνοντα αποτελέσματα - κάτι που συνήθως συμβαίνει. Έτσι, μόνο αυτή η έκδοση δεν θα είναι αρκετή για να προετοιμάσει για αυτό που μπορεί -και πιθανότατα θα συμβεί.

Τρία σενάρια προϋπολογισμού

Έτσι είναι λογικό να δημιουργήσουμε δύο ακόμη σενάρια, ένα για την απόλυτη χειρότερη περίπτωση, όπου οι πωλήσεις δεν πάνε καθόλου καλά όπως είχαμε σχεδιάσει και ένα για την ανοδική τους πορεία πέρα των αρχικών προβλέψεων. Ακούγεται απίθανο να συμβεί ποτέ κάποιο από τα δύο; Εάν δεν προβλέψουμε τους στόχους πωλήσεων δεν θα συμβεί ποτέ και να φτάσουμε ή να τους ξεπεράσουμε με αποτέλεσμα η συνεχή πτώση των πωλήσεων να είναι σχεδόν δεδομένη. Ως εκ τούτου, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τι πρέπει να εκμεταλλευτείτε για μια εκπληκτικά επιτυχημένη χρονιά και πόσο θα πρέπει να συγκρατήσετε τα έξοδα. Αρκούν αυτά τα σενάρια; Οχι.

Πέντε σενάρια προϋπολογισμού

Υπάρχουν κενά μεταξύ των δύο αντίθετων-ακραίων σεναρίων και της κύριας έκδοσης. Ρεαλιστικά, τα πραγματικά αποτελέσματα είναι μεταξύ αυτών των 3 εκδόσεων, επομένως θα πρέπει να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να υπολογίσετε τι θα κάνετε για καταστάσεις που είναι κάπως πάνω και κάτω από το κυρίαρχο σενάριο.

Η απάντηση λοιπόν είναι - πέντε σενάρια προϋπολογισμού. Ωστόσο, εάν ορισμένες από τις υποκείμενες υποθέσεις σας είναι πιο πιθανό να συμβούν ή να αποτύχουν, τότε ίσως θέλετε να δημιουργήσετε μερικά επιπλέον μοντέλα μόνο για αυτές τις συγκεκριμένες καταστάσεις.

Όλη αυτή η συζήτηση για πολλά μοντέλα δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφιερώνετε ίσο χρόνο σε κάθε ένα. Το κύριο σενάριο απαιτεί την περισσότερη δουλειά, γιατί είναι (πιθανώς) το πιο πιθανό. Ωστόσο, θα πρέπει τουλάχιστον να αφιερώσετε χρόνο στον προσδιορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων σε υψηλό επίπεδο για κάθε σενάριο και να σκεφτείτε τι θα κάνουν αυτές οι καταστάσεις στις λειτουργίες της εταιρείας.

Γιώργος Εγγλεζάκης

CEO & Founder Plan of Business Accounting Services and Seminars

Σχετικά άρθρα

Γεώργιος Εγγλεζάκης Ο συντελεστής μόχλευσης και τι σημαίνει για μια εταιρεία Γεώργιος Εγγλεζάκης Χρεωστικός τόκος ως κόστος δανειζομένων κεφαλαίων Γεώργιος Εγγλεζάκης ROCE. Χρησιμότητα και μέτρο αξιολόγησης επιχειρήσεων Γεώργιος Εγγλεζάκης Ανάλυση DuPont. Σημασία και χρησιμότητα Γεώργιος Εγγλεζάκης Η σημασία της ανάλυσης του Μικτού Κέρδους και πως ορίζει τις αποφάσεις της Διοίκησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Πώς το ξεχωρίζουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε Γεώργιος Εγγλεζάκης Καθορισμός πολιτικής εισπράξεων και σημεία προσοχής Γεώργιος Εγγλεζάκης Τι είναι το Περιθώριο που υπολογίζουμε σε τμήματα μιας επιχείρησης; Γεώργιος Εγγλεζάκης ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ROI. Απόδοση ROI Γεώργιος Εγγλεζάκης Οι πρώτες 30 ημέρες στην θέση του Financial Accountant Γεώργιος Εγγλεζάκης Φιλοσοφία, Επιχειρήσεις και Τεχνικές Γεώργιος Εγγλεζάκης Κόστος χρέους και γιατί πρέπει να υπολογίζεται