Επιχειρήσεις και ΆνθρωποιΣτις επιχειρήσεις ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η ουσία της και εκείνο το μέσο για την επίτευξη των στόχων της.


Η ομαδικότητα, η εμπιστοσύνη και η θέληση για το αποτέλεσμα καθορίζουν σημαντικά την ποιότητα της επιχείρησης τόσο στην κουλτούρα της αλλά και γενικότερα στον πώς αυτή κινείται στο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Σε περιβάλλοντα δηλαδή τα οποία εμπεριέχουν και αδυναμίες και δυνατά σημεία , κινδύνους και ευκαιρίες.


Εάν εντός μιας επιχείρησης απομονώσουμε το κάθε άτομο ξεχωριστά αυτό που χαρακτηρίζει είναι η αυτοεκτίμηση, η επιθυμία για δημιουργικότητα η οποία πρέπει να συνοδεύεται από επιχειρησιακά κίνητρα και ελευθερία στην επιδίωξη νέων εφαρμόσιμων ιδεών.


Οι πρωτότυπες ιδέες και η εξέταση ζητημάτων που απαιτούν δύσκολες λύσεις είναι μερικά από τα σημεία που κάθε εργαζόμενος επιδιώκει να έχει την καλύτερη επίδοση που οδηγεί στην ολοένα και περισσότερο ποιοτική εργασία του.


Η συμβολή της επιχείρησης σε αυτό είναι πώς καθιστά κάθε εργαζόμενο υπεύθυνο για τις πράξεις του και την πετυχημένη εκτέλεση του έργου του. Ο κίνδυνος που εντοπίζεται σε μια αποτυχημένη προσπάθεια δεν πρέπει να λογίζεται ως μέσο επίπληξης αλλά ως μια ευκαιρία.


Σημαντικό για την επιτυχία της επιχείρησης και των στόχων της είναι η αξιολόγηση και η συλλογή κάθε πληροφορίας από κάθε τμήμα της ώστε να προλάβει ή και να ικανοποιήσει συνθήκες εργασίας και περισσότερο ακόμα να ελαχιστοποιήσει επιπτώσεις προβλημάτων που εντοπίζονται σε συμπεριφορές.


Η επιχείρηση και ο άνθρωπος συνεργάζονται. Είναι οι 2 πλευρές της συλλογής και της αξιολόγησης που οδηγούν στην ποιότητα και στο άρτιο αποτέλεσμα.


Συνθέτουν έναν ιδιαίτερο δεσμό που ο ένας μέσω του άλλου και με την παροχή συμβουλών και με σχεδιασμό αυτό που επιτυγχάνεται τελικά είναι η αίσθηση της επιτυχίας να γίνεται σκέψη και η σκέψη πράξη.


Γιώργος Εγγλεζάκης


CEO & Founder Plan of Business Accounting Services and Seminars

Σχετικά άρθρα

Γεώργιος Εγγλεζάκης Ο συντελεστής μόχλευσης και τι σημαίνει για μια εταιρεία Γεώργιος Εγγλεζάκης Χρεωστικός τόκος ως κόστος δανειζομένων κεφαλαίων Γεώργιος Εγγλεζάκης ROCE. Χρησιμότητα και μέτρο αξιολόγησης επιχειρήσεων Γεώργιος Εγγλεζάκης Ανάλυση DuPont. Σημασία και χρησιμότητα Γεώργιος Εγγλεζάκης Η σημασία της ανάλυσης του Μικτού Κέρδους και πως ορίζει τις αποφάσεις της Διοίκησης Γεώργιος Εγγλεζάκης Τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Πώς το ξεχωρίζουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε Γεώργιος Εγγλεζάκης Καθορισμός πολιτικής εισπράξεων και σημεία προσοχής Γεώργιος Εγγλεζάκης Τι είναι το Περιθώριο που υπολογίζουμε σε τμήματα μιας επιχείρησης; Γεώργιος Εγγλεζάκης ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ROI. Απόδοση ROI Γεώργιος Εγγλεζάκης Οι πρώτες 30 ημέρες στην θέση του Financial Accountant Γεώργιος Εγγλεζάκης Φιλοσοφία, Επιχειρήσεις και Τεχνικές Γεώργιος Εγγλεζάκης Κόστος χρέους και γιατί πρέπει να υπολογίζεται