Ένας σύντομος και περιεκτικός οδηγός 31 σελίδων για την Επιτυχημένη οργάνωση κάθε επιχείρησης μέσα από 10 απλά βήματα, από τον Γεώργιο Εγγλεζάκη, Owner & CEO της Plan of Business. 


Το νέο e-book από τον κο. Εγγλεζάκη περιγράφει και αναλύει τα ουσιαστικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως οικονομικού μεγέθους ώστε να είναι σε θέση να λειτουργεί εύρυθμα και διαρκώς να αναπτύσσεται, σύμφωνα με τις νέες συνθήκες εργασίας και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο.

 

Ο συγγραφέας εξετάζει θέματα όπως αποτελεσματικό Management, Μορφές Ηγεσίας ομάδων και αναφέρεται στις διαδικασίες και λειτουργίες των Διευθύνσεων, ώστε το κάθε τμήμα να αποτελεί μέρος μιας επιτυχημένης λειτουργίας, με αποτέλεσμα την επίτευξη κερδοφορίας.

 

Λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω του Covid-19, τα εργαλεία του αποτελεσματικού Management καθώς και οι σωστά τοποθετημένες επενδύσεις αποτελούν τα κρίσιμα σημεία σήμερα και αύριο για το μέλλον κάθε επιχείρησης.

 

Περιεχόμενα

 • Τι ορίζουμε ως Οργάνωση
 • Αρχές στις οποίες η οργάνωση βασίζεται
 • Σύστημα οργάνωσης
 • Διευθυντής τμήματος και ο ρόλος στην οργάνωση
 • Αρμοδιότητες Διευθυντών – Προτάσεις
 1. Γενική Διεύθυνση
 2. Διεύθυνση Προσωπικού (Ανθρώπινο Δυναμικό)
 3. Διεύθυνση Προμηθειών
 4. Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων
 5. Διεύθυνση Marketing
 6. Διεύθυνση Οικονομικών -Λογιστήριο
 7. Οικονομικό Τμήμα
 8. Ευθύνες Διευθύνσεων
 • Εργαλεία Αποτελεσματικής Διοίκησης
 • Διοίκηση και λειτουργικό -  επιχειρησιακό κόστος
 • Αποτελεσματικό Management και Μορφές Ηγεσίας
 • Management και Επιχειρηματικό Μοντέλο
 • Management and Investments
 • Επίλογος

Επιτυχημένη οργάνωση επιχείρησης σε 10 απλά βήματα

6,50 €Τιμή
 • Το E-Book είναι σε μορφή.pdf.

Subscribe to Our Newsletter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Pinterest
 • Instagram
 • YouTube

© 2020 | ALL RIGHTS RESERVED by  PLAN OF BUSINESS
Design by 16Reasons