Τα φορο-κίνητρα για συγχωνεύσεις μικρομεσαίων


Τα φορο-κίνητρα για συγχωνεύσεις μικρομεσαίων

Τι προβλέπει το ν/σχ για τους μετασχηματισμούς

Σάββατο, 02 Οκτωβρίου 2021 08:01


Του Γιώργου Παλαιτσάκη