top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.Δημοσιεύτηκε η Απόφαση Αριθμ. 73557/1.7.2021 (ΦΕΚ 3047/9.7.2021 τεύχος Β΄) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα «Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.» Σχετικά: Αριθμ. 73557 Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε. (ΦΕΚ Β' 3047/09.07.2021) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 103 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), β. του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 86), γ. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), δ. του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), ε. του Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), στ. του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), ζ. της υπ’ αρ. 11026/30.1.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.» (Β’ 491) και η. της υπ’ αρ. 109491/16.10.2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση Ι.Κ.Ε.» (Β’ 4619). 2. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για την τροποποίηση καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε., με την κατάρτιση πρότυπων πράξεων. 3. Την υπ’ αρ. 71001/25-06-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: Την κατάρτιση πρότυπων πράξεων και τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και των κανόνων χρήσης αυτών, για την τροποποίηση του καταστατικού των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), των Ομορρύθμων Εταιρειών (Ο.Ε.) και των Ετερορρύθμων Εταιρειών (Ε.Ε.), η οποία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λήψη του σχετικού :


73557/1.7.2021 Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε
Download • 180KB22 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page