Προθεσμία υποβολής ρύθμισης έως 72 δόσεις


Προθεσμία υποβολής αίτησης, καταβολή πρώτης δόσης και υπαγωγή


Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων του άρθρου 75 του ν. 4821/2021 (Α’ 134) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 31/12/2021, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά.