Πώς θα ρυθμιστούν τα ασφαλιστικά χρέη. Δελτίο τύπου από το Υπουργείο Εργασίας