Οδηγός τροποποιητικών φορο-δηλώσεων

Οδηγός τροποποιητικών φορο-δηλώσεων

Σε λειτουργία τέθηκε η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή στο ΤΑΧΙSnet για το φορολογικό έτος 2020


Του Γιώργου Παλαιτσάκη

gpal@naftemporiki.gr


Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μπορούν να υποβάλουν πλέον και για το φορολογικό έτος 2020 όσοι φορολογούμενοι-φυσικά πρόσωπα διαπιστώνουν λάθη ή παραλείψεις στις αρχικές δηλώσεις που υπέβαλαν για το έτος αυτό. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των συγκεκριμένων δηλώσεων τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο σύστημα ΤΑΧΙSnet.


H υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας της 27ης Αυγούστου που ισχύει αυτή τη στιγμή για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, δεν συνεπάγεται καμία κύρωση για τον φορολογούμενο. Μόλις ο φορολογούμενος επιλέγει την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, τα δεδομένα που έχουν συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση (στο έντυπο Ε1) και στα συνοδευτικά έντυπα (Ε2 και Ε3), καθώς επίσης και τα δεδομένα που έχουν αναρτηθεί εκείνη τη στιγμή στη βεβαίωση αποδοχών του φορολογούμενου και αφορούν την ηλεκτρονική πληροφόρηση της Φορολογικής Διοίκησης για τις αποδοχές και τους παρακρατηθέντες επ’ αυτών φόρους μεταφέρονται στη νέα δήλωση που πρόκειται να υποβληθεί.


Ουσιαστικά η αρχικά υποβληθείσα δήλωση μεταφέρεται ως προσωρινά αποθηκευ