Ο.Ε.Ε. Λειτουργία ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA)


Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας έχει εκφράσει την θετική του στάση απέναντι σε κάθε νέο εγχείρημα όπως και σε κάθε προσπάθεια που προωθεί την εξέλιξη του επαγγέλματος του λογιστή - φοροτεχνικού. Υπήρξε ανέκαθεν αρωγός σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του επαγγέλματος και συνδετικός κρίκος με τους φορείς του δημοσίου για εποικοδομητικό διάλογο με στόχο να αποφέρει άμεσες λύσειςσε κάθε πρόβλημα που προκύπτει.

Από την lη Οκτωβρίου 2020, που είχε τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία η νέα πλατφόρμα myDATA, είχαμε εντοπίσει δυσλειτουργίες και προβλήματα τα οποία, δυστυχώς, μέχρι σ