top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Νέος νόμος 4934/2022 για το ενιαίο πιστοποιητικό ενημερότητας


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος 4934/2022 «Ένταξη των περιοχών ισχύος του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις.».


Με το νόμο, μεταξύ άλλων, καταργείται ο Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου και η ένταξη των περιοχών στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου και αντιμετωπίζονται ζητήματα αναφορικά με τις διορθώσεις πρώτης εγγραφής, τις καταχωρίσεις στα κτηματολογικά φύλλα αγωγών με αίτημα αυτούσια απόδοση πλουτισμού, την καταχώριση κληρονόμων ως δικαιούχων εγγραπτέου δικαιώματός στα κτηματολογικά φύλλα, ζητήματα προσωπικού και διαρθρωτικά θέματα σχετικά με τον φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, καθώς και θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με το ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, τη δυνατότητα λύσης συμφώνου συμβίωσης με ηλεκτρονικά μέσα και τη ρητή ένταξη των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας στους αποδέκτες των εγγράφων που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).


Οι σημαντικότερες διατάξεις :


Με το άρθρο 22 παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης διαμέσου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και προϋποθέσεις. Το εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στοιχεία του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και ασφαλιστικής ενημερότητας (ν. 4174/2013 και ν. 4611/2019) και γίνεται αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ.Αιτιολογική έκθεση


Προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π. - gov.gr), που περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας του αιτούντος, είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όπου κατά νόμο απαιτείται.


Άρθρο 22

Πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας


1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δύναται να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [ν. 4174/2013, (Α' 170)] και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας του άρθρου 24 του ν. 4611/2019 (Α' 73) και φέρει τα χαρακτηριστικά της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α' 184) ως έγγραφο που εκδίδεται μέσω της ΕΨΠ.


2. Το πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και του άρθρου 24 του ν. 4611/2019. Θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020, όταν είναι κατά νόμον υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας.


3. Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τα άρθρα 84 του ν. 4727/2020 και 47 του ν. 4623/2019 (Α' 134).


4. Η παραγωγική λειτουργία της ως άνω πλατφόρμας εκκινεί την 31η.12.2023.


Με το άρθρο 20 παρατείνεται (έως την 31η.6.2023) η αποκλειστική προθεσμία για τη διόρθωση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών στο σύνολο κτηματογραφημένης περιοχής όπου έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου και εντός της οποίας βρίσκεται περιοχή που οριοθετείται για την κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων.


Άρθρο 20

Ρυθμίσεις σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό της θέσης και των ορίων γεωτεμαχίων - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 19Α ν. 2664/1998 και παρ. 2 άρθρου 102 του ν. 4623/2019


1. Στην παρ. 3 του άρθρου 19Α του ν. 2664/1998 (Α' 275) επέρχονται οι εξής αλλαγές α) στο πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται η αναφορά ως προς τον Ο. Κ. Χ. Ε από τον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», β) προστίθενται οκτώ νέα εδάφια και η παρ. 3 του άρθρου 19Α διαμορφώνεται ως εξής:


«3. Για τη σύνταξη των σχετικών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων για τον επαναπροσδιορισμό της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων λαμβάνονται υπόψη, ενδεικτικά, τα στοιχεία που τηρούνται στο κατά τόπον αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και περιέχονται στο αρχείο τίτλων και διαγραμμάτων και στο αρχείο κτηματογράφησης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται από τον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» από άλλες υπηρεσίες και από τους οριοδείκτες ή με επιτόπια έρευνα και αυτοψίες ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Αν διενεργήθηκε αυτοψία με υπόδειξη του ιδιοκτήτη και κατά την επεξεργασία των στοιχείων διαπιστώνεται ότι επηρεάζονται δικαιώματα όμορων ιδιοκτητών, που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία της αυτοψίας ή δεν αποδέχτηκαν την απεικόνιση του ακινήτου με τη συνυπογραφή τους στο διάγραμμα που συντάχθηκε από την αυτοψία, ο ιδιοκτήτης ειδοποιείται να παραλάβει και να κοινοποιήσει, με μέριμνά του, διά δικαστικού επιμελητή και εντός προθεσμίας που τάσσει ο προϊστάμενος του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, αντίγραφο του διαγράμματος με την απεικόνιση του ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα στον εμφανιζόμενο κύριο κάθε επηρεαζόμενου ακινήτου, κατά τα προαναφερόμενα. Σε περίπτωση επηρεαζόμενου ακινήτου με την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης», το αντίγραφο του διαγράμματος του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται στο Ελληνικό Δημόσιο. Αν δεν αποδειχθεί η εμπρόθεσμη κοινοποίηση του αντιγράφου του διαγράμματος της αυτοψίας, το αποτέλεσμά της δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου ορίζει εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες, εντός της οποίας οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες, στους οποίους κοινοποιείται το διάγραμμα του δεύτερου εδαφίου, καλούνται να διατυπώσουν και να υποβάλλουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους επί της γεωμετρικής απεικόνισης του ακινήτου τους, που υποδείχθηκε από την αυτοψία, με υπεύθυνη δήλωση, επί της οποίας βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, θεωρείται ότι ο επηρεαζόμενος ιδιοκτήτης συναινεί και το αποτέλεσμα της αυτοψίας συμπεριλαμβάνεται στους προς ανάρτηση πίνακες και τα διαγράμματα της παρ. 4, διατηρουμένου του δικαιώματός του να υποβάλει αντιρρήσεις σύμφωνα με την παρ. 5. Σε περίπτωση ρητής άρνησης των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών και μη παροχής συγκατάθεσης, το αποτέλεσμα της αυτοψίας συμπεριλαμβάνεται στους προς ανάρτηση πίνακες και διαγράμματα, εξαιρουμένου του τμήματος ή των τμημάτων των ακινήτων των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών που δεν παρείχαν τη συναίνεσή τους σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Η κοινοποίηση του δεύτερου εδαφίου δεν απαιτείται, εάν ο επηρεαζόμενος ιδιοκτήτης παράσχει εγγράφως ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου τη συναίνεση επί της γεωμετρικής απεικόνισης του ακινήτου του ως επηρεαζόμενου, με υπεύθυνη δήλωση, επί της οποίας βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του. Η δήλωση περιλαμβάνει ρητά την αποδοχή της γεωμετρικής απεικόνισης του ακινήτου του δηλούντος ιδιοκτήτη ως επηρεαζόμενου, όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα της αυτοψίας.»


2. Στην παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 (Α' 134) προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 2 του άρθρου 102 διαμορφώνεται ως εξής:


«2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α' 162), η αποκλειστική προθεσμία της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2022. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές καταχωρίσθηκαν από την 1 η.1.2013 έως και την 31η.12.2013. Κατ' εξαίρεση, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α' 162), κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4623/2019 (Α' 134) εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηματογράφηση και δεν είχαν εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και η απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, η αποκλειστική προθεσμία της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου. Για τη διόρθωση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε κτηματογραφημένη περιοχή, για την οποία έχει διαπιστωθεί η περαίωση της κτηματογράφησης, έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου και εντός της οποίας ευρίσκεται περιοχή που οριοθετείται σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 19Α του ν. 2664/1998 για την κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων, η αποκλειστική προθεσμία του πρώτου εδαφίου λήγει στις 30.6.2023.»


Παρέχεται η δυνατότητα λύσης του συμφώνου συμβίωσης και με κοινή ψηφιακή δήλωση που υποβάλλεται από τα μέρη, χωρίς να απαιτείται η παρουσία ή η ψηφιακή σύμπραξη πληρεξούσιου δικηγόρου, αντίστοιχα, για καθέναν από αυτούς. Με κ.υ.α., ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα για την υλοποίηση της προαναφερόμενης διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα.


Άρθρο 23

Λύση συμφώνου συμβίωσης με ηλεκτρονικά μέσα - Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 4356/2015


Στο άρθρο 7 του ν. 4356/2015 (Α' 181) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. α' της παρ. 1 προστίθεται η δυνατότητα λύσης του συμφώνου συμβίωσης με ηλεκτρονικά μέσα, β) στην παρ. 2 προστίθεται η δυνατότητα ενημέρωσης του ληξιαρχείου για τη λύση του συμφώνου συμβίωσης με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και το άρθρο 7 διαμορφώνεται ως εξής:


«Άρθρο 7

Λύση

Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται: α) με συμφωνία των μερών, που γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, είτε αυτοπροσώπως είτε κατόπιν κοινής ψηφιακής δήλωσης που υποβάλλεται από τα μέρη, β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών.


Η λύση του συμφώνου συμβίωσης ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου, που περιέχει τη συμφωνία ή τη μονομερή δήλωση, στο ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή του ή με ενημέρωση του ληξιαρχείου με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.


Για τη διατροφή μετά τη λύση του συμφώνου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη διατροφή μετά το διαζύγιο, εκτός αν τα μέρη παραιτηθούν από το σχετικό δικαίωμα κατά την κατάρτιση του συμφώνου.»


Άρθρο 24

Εξουσιοδοτική διάταξη για τη λύση συμφώνου συμβίωσης με ηλεκτρονικά μέσα - Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 12 του ν. 4356/2015


Στο άρθρο 12 του ν. 4356/2015 (Α' 181), α) η υφιστάμενη διάταξη τίθεται ως παρ. 1, β) προστίθεται παρ. 2 με αντικείμενο την εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τη διαδικασία λύσης του συμφώνου συμβίωσης με ηλεκτρονικά μέσα, και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:


«Άρθρο 12

Ανάλογη εφαρμογή άλλων διατάξεων - Εξουσιοδοτήσεις


1. Άλλες διατάξεις νόμων που αφορούν αξιώσεις των συζύγων μεταξύ τους, καθώς και αξιώσεις, παροχές και προνόμια έναντι τρίτων ή έναντι του Δημοσίου εφαρμόζονται αναλόγως και στα μέρη του συμφώνου, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση στον παρόντα ή άλλο νόμο. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να προσαρμόζονται, όπου αυτό απαιτείται, οι κείμενες διατάξεις του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα για την υλοποίηση της διαδικασίας λύσης του συμφώνου συμβίωσης με ηλεκτρονικά μέσα.»


Εντάσσεται και για το έτος 2021 στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων η μερική ή ολική κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών επιχείρησης προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), [περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967].


Επεκτείνεται και στο έτος 2021 η δυνατότητα σε υπόχρεες επιχειρήσεις, να ρυθμίσουν οφειλές τους προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., που προκύπτουν από εισφορά εργοδοτών, σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα εκατό (100) ευρώ, με απαλλαγή των προστίμων και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης υποβολής και καταβολής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Με τις προτεινόμενες διατάξεις εισάγονται ρυθμίσεις για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων, που υπέστησαν και εξακολουθούν να υφίστανται οι επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και οι αντίστοιχες περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες, οι πάροχοι περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και ο περιοδικός τύπος, καθώς και οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και τη στήριξη της εύρυθμης λειτουργίας τους σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής δυσπραγίας, εξαιτίας των επιπτώσεων που προκάλεσε στην οικονομία η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.


Άρθρο 3

Οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων - Τροποποίηση παρ. 3α άρθρου 86 ν. 4674/2020


Στην παρ. 3α του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α' 53) επέρχονται οι εξής αλλαγές:

α) στο πρώτο εδάφιο, η λέξη «2020» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και 2021», β) προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 3α διαμορφώνεται ως εξής:


«3α. Ως πρόγραμμα χρηματοδότησης της παρ. 1 θεωρείται και η συνολική ή μερική κάλυψη για τους δικαιούχους της παρ. 1, της εισφοράς της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α' 243), για τα έτη 2017 έως και 2021. Με την απόφαση της παρ. 3 μπορούν να οριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας. Στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της παρ. 1 δύνανται να ενταχθούν οι πάροχοι περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, ο περιοδικός τύπος και οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης. Η απαλλαγή του πρώτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4779/2021 (Α' 27) εφαρμόζεται αναλόγως και για το παρόν πρόγραμμα χρηματοδότησης για το έτος 2021.».


Άρθρο 4

Ρύθμιση οφειλών προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης - Τροποποίηση περ. α' παρ. 4 άρθρου 50 ν. 4779/2021


Στην περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4779/2021 (Α' 27) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο ο αριθμός «2020» αντικαθίσταται από τον αριθμό «2021», β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς την προθεσμία υποβολής του αιτήματος που προβλέπεται, και η περ. α' της παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:


«4.α. Οφειλές προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), οι οποίες προκύπτουν από τις εισφορές των περ. α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967, για τα έτη από 2017 έως και 2021, μπορούν να ρυθμιστούν με αίτηση του οφειλέτη προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις με ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης τα εκατό (100) ευρώ και με απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης υποβολής και καταβολής. Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου αφορά στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α' 53), στους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και στον περιοδικό τύπο, καθώς επίσης στις επιχειρήσεις διαδικτύου από την έναρξη ισχύος του ν. 4498/2017 (Α' 172), υπό τον όρο υποβολής σχετικού αιτήματος έως τις 30 Ιουνίου 2022. Τα ως άνω ισχύουν και για τους εργοδότες, οι οποίοι έχουν ασφαλισμένους στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΤΕΑΣ) και στο Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας (ΕΤΑΣ).».


Παρέχεται, για το έτος 2022, από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οικονομική ενίσχυση σε κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο για τη στήριξη της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού στη Σάμο και τη Βόρεια Εύβοια, που επλήγησαν από το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 και από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, αντίστοιχα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο και από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021 στη Βόρεια Εύβοια, μέσω της ενίσχυσης του εγχώριου τουρισμού για το έτος 2022 σε αυτές τις περιοχές. Ειδικότερα, προβλέπεται η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στα φυσικά πρόσωπα που πρόκειται να επιλέξουν ως τουριστικό προορισμό τις ως άνω πληγείσες περιοχές.


Άρθρο 1

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου


1. Παρέχεται οικονομική διευκόλυνση για το έτος 2022 από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο προς τον σκοπό της ενίσχυσης του εγχώριου τουρισμού στη Σάμο και τη Βόρεια Εύβοια, οι οποίες επλήγησαν από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 και από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, αντίστοιχα.


2. Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας βάσει της τελευταίας φορολογικής δήλωσης που έχουν υποβάλλει. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 (Α' 167) ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, κατά την περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.


3. Ωφελούμενοι των δικαιούχων ορίζονται:

α) τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020 και β) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

Σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι κατά την έννοια της παρ. 2, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση της παρ. 8.


4. Δεν καθίστανται δικαιούχοι - ωφελούμενοι:

α) Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022 του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης περιόδου 2022-2023, ανεξαρτήτως από το αν γίνει, τελικώς, χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι, καθώς και

β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.


5. Η οικονομική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ για τους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου και το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τους Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας.

Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 5 πιστώνεται από την εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με τίτλο «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. - ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) μέσω ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) που δημιουργείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., στον δικαιούχο σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α' 139).


7. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής, καθώς και την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ (L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α' 137). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της παρ. 1. Τα δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.


8. Ο δικαιούχος, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του - διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α' 184), εισέρχεται στην εφαρμογή, δηλώνει τους ωφελούμενους της παρ. 3, αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για έναν από τους προορισμούς της παρ. 1 και την πίστωση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού σε αυτή. Ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων των παρ. 2 και 3, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής διαλειτουργεί με τα απαραίτητα μητρώα, και ιδίως με το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτηση και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν επιτρέπεται.


9. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής ορίζεται η ΕΔΥΤΕ Α.Ε, η οποία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019.


10. Η οικονομική ενίσχυση του παρόντος είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.


11. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του δικαιούχου και εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, διαβιβάζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παρ. 1 στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.


12. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη για τριάντα (30) ημέρες από την έκδοσή της, μετά την πάροδο των οποίων το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει. Εναπομείναν υπόλοιπο του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από τον δικαιούχο.


13. Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς, εστίασης και διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενων της παρ. 3 και δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.


14. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. 1 και την εφαρμογή του παρόντος, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε επιχορηγείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού, εξειδικεύονται οι συναφείς παροχές κατά την έννοια της περ. β' της παρ. 4, καθορίζονται οι κατηγορίες των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, η χρονική περίοδος της δράσης, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, ο επιμερισμός της οικονομικής ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών, ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία αυτής, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες, δύναται να μεταβάλλεται η χρονική περίοδος αξιοποίησης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύνανται να αναπροσαρμόζονται τα ποσά της παρ. 5.


Διαβάστε εδώ το σχετικό ΦΕΚΠρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page