Μπορείς να σταματήσεις την πρόοδο;


Η πρόοδος δε θεωρείται ως κάτι δεδομένο. Λειτουργεί παράλληλα προς όφελος όλων ενώ διακατέχεται από την πνευματική δύναμη των ανθρώπων που επιδιώκουν να πραγματώσουν σημαντικά επιτεύγματα.


Τι πραγματικά όμως οδηγεί κοινωνίες, τον ίδιο τον άνθρωπο να επιδιώκει συνεχώς τη βελτίωση και την πρόοδο του;


Αρχικά είναι αυτονόητο το κουράγιο και η επιμονή η οποία οδηγεί τον καθένα σε μικρές καθημερινές νίκες, αλλαγές που θεωρούνται σημαντικές για τη θετική αλλαγή και την ανάπτυξη τόσο του πνεύματος, της εργασίας αλλά και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου στο οποίο δραστηριοποιείται ο καθένας μας.