Μείωση μισθώματος. Απάντηση σε Κοινοβουλευτική ερώτηση


Μείωση μισθώματος μισθώσεων επαγγελματικών χώρων και πρώτης κατοικίας. Αρ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1054083 ΕΞ 2021/25.06.2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Α.Α.Δ.Ε.


Ανεξάρτητη Αρχή


Δημοσίων Εσόδων


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ


ΤΜΗΜΑΤΑ A΄, Β΄


Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

</