Κοιτάμε μπροστά, αφήνοντας το παρελθόν να μας διδάξει