Ηλεκτρονικό εμπόριο και ΦΠΑ 18 ερωτήσεις και απαντήσεις από την ΑΑΔΕ


1. Τα τρία ειδικά καθεστώτα Μονοαπευθυντικής Θυρίδας (EU OSS, non EU OSS και IOSS), τα οποία είναι σε ισχύ από 01.07.2021, είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά;

Είναι προαιρετικά.


2. Ποιος μπορεί να χρη