Η προετοιμασία ως κριτήριο επιτυχίας


Το δεδομένο είναι ότι εφόσον επιδιώκουμε την επιτυχία, οφείλουμε ωστόσο να είμαστε προετοιμασμένοι.


Προετοιμασία όμως σημαίνει σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός δεν έχει ανταμοιβή και δεν έχει δόξα.


Είναι σκληρή δουλειά, που δεν υπολογίζει μέρες και νύχτες. Και είναι όμως τόσο σημαντικός, διότι ως οδηγός κατευθύνει το μέλλον.


Η προετοιμασία έχε