Η νέα εποχή της στοχοθεσίας


Είμαστε σε μια εποχή που καλούμαστε να θέσουμε νέους στόχους, να ανακαθορίσουμε αυτούς που είχαμε θέσει και κυρίως να χαράξουμε μια νέα πορεία.


Το να θέτουμε όμως στόχους προϋποθέτει αρχικά μια εσωτερική διαδικασία, η οποία έχει ως αντικείμενο την αυτοαξιολογησή μας σχετικά με τις ικανότητες και τις δυνάμεις.


Αυτό όμως που σκοπεύει η αξιολόγηση αυτή είναι κατά πόσο τα χαρακτηριστικά των στόχων μας είναι ποιοτικά και κατά πόσο αυτά είναι ικανά να κάνουν τη διαφορά.