Η ανάγκη για νέες λογιστικές προσεγγίσεις και η εφαρμογή νέων μοντέλων


Το νέο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, θα σημάνει την έναρξη μια νέας εποχής για την ανθρωπότητα, ταυτόσημη με εκείνη της βιομηχανικής επανάστασής του 18ου αιώνα.


Η οικονομική ιστορία που ήδη γράφεται επηρεάζει σαφέστατα όλες τις επιστήμες και εξειδικευμένα εκείνες που έχουν άμεση σχέση με την Οικονομική επιστήμη.


Η εποχή ωστόσο σηματοδοτείται από σειρά γεγονότων δυσάρεστων για τον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο, παρόλα αυτά δίνει ευκαιρίες.


Η λογιστική αποτελεί την επιστήμη εκείνη ανάλυσης των δεδομένων και παρουσίασης της σωστής ή και της λάθος κατεύθυνσης που μια επιχείρηση έχει πάρει.


Η ουσία της όμως δεν είναι αυτή αποκλειστικά. Η νέα λογιστική προσέγγιση δηλαδή η μελέτη και εισαγωγή νέου λογιστικού προτύπου – μοντέλου, εδώ αναφέρεται ως Διαφορική Λογιστική.


Τι είναι όμως διαφορική λογιστική; Το περιεχόμενο της διαφορικής ανάλυσης απαιτεί από τον επιχειρηματία να σκεφτεί όλες τις πιθανές λύσεις που αφορούν μια συγκεκριμένη επιχειρηματική ευκαιρία και να καθορίσε