top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος της πανδημίας στις γυναίκες επιχειρηματίες


Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος της πανδημίας στις γυναίκες επιχειρηματίες


Νίκος Μελαχροινός


Τι δείχνει η παγκόσμια μελέτη της Goldman Sachs Asset Management για την επίδραση της πανδημίας σε 10.000 γυναίκες και 10.000 μικρές επιχειρήσεις που διοικούνται από γυναίκες - Τι είναι το «Womenomics» και ποια η συμβολή που έχουν οι γυναίκες στην παγκόσμια οικονομία


Η πανδημία αναστάτωσε τον κόσμο, προκάλεσε την πιο απότομη παγκόσμια ύφεση στην πρόσφατη ιστορία, ανέτρεψε προσωπικές και επαγγελματικές ζωές και θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο λειτουργίας μας, διαβλέπει η Goldman Sachs Asset Management. «Γνωρίζουμε επίσης ότι η πανδημία είχε δυσανάλογο αντίκτυπο στις γυναίκες, όπως εξετάσαμε στην ανάλυση μας Empowering Women: How Covid-19 has Affected the Gender Gap», συνεχίζει η GSAM.


Η παρούσα καινοτομική μελέτη της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας εξετάζει τον αντίκτυπο της πανδημίας στις γυναίκες επιχειρηματίες, μέσα από το πρίσμα ενός προγράμματος της Goldman Sachs που παρακολουθεί και μελετά διεξοδικά 10.000 γυναίκες και 10.000 μικρές επιχειρήσεις.


Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, εξηγεί η Goldman Sachs, υπάρχουν περισσότερες από 12 εκατομμύρια επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες στις ΗΠΑ και συνεισφέρουν σχεδόν 3 τρισ. δολάρια ετησίως στην οικονομία. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η γυναικεία επιχειρηματικότητα αυξάνεται και υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον μία γυναίκα ιδιοκτήτρια, επισημαίνει η αμερικανική εταιρεία διαχείρισης.


Οι γυναίκες οδηγούν με επιτυχία τα εμπορικά αποτελέσματα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην επιχειρηματικότητα τους, συμπεραίνει η τράπεζα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, μόνο 1 στις 3 επιχειρήσεις ανήκει σε γυναίκες.


Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το 5,3% των γυναικών συμμετέχει στη δημιουργία επιχειρήσεων, σε σύγκριση με το 7,9% των ανδρών. Με λιγότερη αντιπροσώπευση, πρότυπα και φυσικά δίκτυα, μόνο το 43,4% των γυναικών δηλώνουν ότι έχουν την ικανότητα να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση, ένα χάσμα 12,2% σε σχέση με τους άνδρες, εκτιμά η GSAM.


Η πανδημία επιδείνωσε πολλές από τις προκλήσεις που ήδη αντιμετώπιζαν οι γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, του κατακερματισμού στους κλάδους στην οικονομία, των οικογενειακών υποχρεώσεων και της εμπιστοσύνης.


Οι τομείς στους οποίους εργάζονται δυσανάλογα πολλές γυναίκες, επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία και η σύσφιξη των κεφαλαιακών αποθεμάτων ενίσχυσε το χρηματοδοτικό κενό, επισημαίνει η Goldman Sachs. Επίσης, η Covid-19 ενέτεινε επίσης τις προκλήσεις της φροντίδας, καθώς το κλείσιμο των σχολείων σήμαινε προσπάθεια εξισορρόπησης μεταξύ της εργασίας, της επιχείρησης και της οικογένειας.


Η Goldman Sachs έλεγξε τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στα προγράμματα της «10.000 Γυναίκες και 10.000 Μικρές Επιχειρήσεις» από την ίδρυσή τους σε παγκόσμιο επίπεδο και διαπίστωσε ότι και αυτές επηρεάστηκαν βαθιά από την κρίση της πανδημίας, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος.

Οι βασικές της παρατηρήσεις περιλαμβάνουν:


1) Οι γυναίκες του προγράμματος αντιμετώπισαν προκλήσεις ως ηγέτες μικρών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως περιοχής, κλάδου ή εμπειρίας. Σχεδόν όλες οι ερωτηθέντες αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία στη λειτουργία των μικρών τους επιχειρήσεων.


2) Η σημαντικότερη πρόκληση που αναφέρθηκε ήταν η οικονομική, με περίπου 60% των ερωτηθέντων να αναφέρουν μείωση των εσόδων. Σε δεύτερη μοίρα ήταν η φροντίδα και η ευθύνη για τη λειτουργία της οικογένειας και της επιχείρησης, καθώς πολλοί επιχειρηματίες έπρεπε να μοιράσουν το χρόνο, την ενέργεια και την εστίασή τους.


3) Οι γυναίκες επιχειρηματίες υπερεκπροσωπούνται στους κλάδους που επηρεάστηκαν περισσότερο από την Covid-19, δηλαδή την αναψυχή, τις υπηρεσίες και το εμπόριο και ως εκ τούτου, οι γυναίκες σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης, ενώ έχασαν το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής άνθησης.


4) Ως απάντηση στα προβλήματα που ανέκυψαν, το 70% άλλαξε το επιχειρηματικό μοντέλο με τρόπους που πολλοί αναμένουν ότι θα είναι μόνιμοι. Η μεγαλύτερη ψηφιακή υιοθέτηση ήταν μια σημαντική τάση και το 70% ανέφερε ότι η αλλαγή στις ψηφιακές λύσεις και στα πρότυπα εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας έκανε την ηγεσία μιας επιχείρησης ευκολότερη ή πιο προσιτή στις γυναίκες επιχειρηματίες.


5) Παρά τις προκλήσεις, το 78% παρέμεινε αισιόδοξο για τις μελλοντικές επιχειρηματικές του προοπτικές. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεώρησε ότι η πανδημία δεν άλλαξε σημαντικά τις επιχειρηματικές τους προοπτικές, ούτε ως προς τις επιδόσεις ούτε ως προς τις ικανότητές τους να ηγηθούν.


6) Περίπου το 86% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι εξακολουθεί να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και το 81% ανέφερε ότι τα προγράμματα της Goldman Sachs ήταν χρήσιμα για την προσαρμογή στην πανδημία και για τη μελλοντική ανάπτυξη.


7) Η GSAM διαπίστωσε ότι η εμπιστοσύνη επιδεινώθηκε για το 34% σε σχέση με τα προ της πανδημίας επίπεδα, μια δυνητικά ανησυχητική μεταβολή, ιδίως όσον αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης.


8) Η παγκόσμια εστίαση σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης αποτελεί προτεραιότητα για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Περίπου το 78% ανέφερε τη σημασία της ύπαρξης ενός «σκοπού πέρα από το κέρδος». Παρόλα αυτά, η πανδημία εισήγαγε αβεβαιότητα γύρω από την κοινοτική συμμετοχή των επιχειρήσεων.


Συνολικά, τα συμπεράσματα της GSAM από την εμπειρία της Covid-19 είναι σαφή: «Oι γυναίκες είναι ανθεκτικές και είναι σπουδαίοι επιχειρηματικοί ηγέτες αλλά για να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν, δεν πρέπει να αφήσουμε την πανδημία να ακυρώσει την πρόοδο δεκαετιών προς την οικονομική ισότητα των φύλων. Η ενδυνάμωση των γυναικών δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά οικονομική και επιχειρηματική επιταγή», καταλήγει η Goldman Sachs Asset Management.


Πηγη: newmoney.gr

21 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page