top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων. Αριθμ. 77947. (ΦΕΚ Β΄ 3247/22.07.2021)


Αριθμ. 77947. (ΦΕΚ Β΄ 3247/22.07.2021). Τροποποίηση της υπ’ αρ. 56672/20-05-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 2142).


Άρθρο 1

α. Η παράγραφος 6 του Κεφαλαίου Γ’ του Παραρτήματος 1 της υπ’ αρ. 56672/20-05-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 2142), αντικαθίσταται ως εξής:


«6. Στοιχεία τεκμηρίωσης του μεγέθους ωςΜΜΕ Υποβάλλεται:


Δήλωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σύμφωνα με τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και το Υπόδειγμα 2003/C 118/03, υπογεγραμμένη (ψηφιακά ή με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής) από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα ή σε περίπτωση υπό σύσταση φορέα, από τα φυσικά πρόσωπα ή τους εκπροσώπους των νομικών προσώπων που θα συστήσουν το φορέα). Η Δήλωση ΜΜΕ συμπληρώνεται με βάση τη μετοχική/εταιρική σύνθεση του φορέα κατά τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, όπως δηλώνεται στο αίτημα υπαγωγής.


Η Δήλωση συνοδεύεται από διάγραμμα συμμετοχών όπου απεικονίζονται οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ο φορέας και οι επιχειρήσεις -μέτοχοι του φορέα, καθώς και οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες όλων των παραπάνω επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που φυσικά πρόσωπα (μέτοχοι-εταίροι ή ασκούντες διοίκηση στο φορέα ή σε κάποια από τις παραπάνω εταιρείες) συμμετέχουν ή ασκούν διοίκηση και σε άλλες πέραν των προαναφερθεισών επιχειρήσεων, αυτές πρέπει επίσης να απεικονίζονται στο παραπάνω διάγραμμα, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορη αγορά με το φορέα της επένδυσης. Το διάγραμμα συμμετοχών υποβάλλεται από όλους του φορείς επενδυτικών σχεδίων με σχετική αναφορά αν δεν υπάρχουν συμμετοχές κατά τα παραπάνω οριζόμενα.


Για κάθε συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση του φορέα κατά τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποβάλλονται:

- στοιχεία τεκμηρίωσης της μετοχικής-εταιρικής σύνθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3ίν

της παρούσας καθώς και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

- οικονομικές καταστάσεις των 3 τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων (για επιχειρήσεις με βιβλία

Γ’ κατηγορίας) ή αντίστοιχα έντυπα Ε3 (για επιχειρήσεις με βιβλία Β’ κατηγορίας). Για επιχειρήσεις τα αποτελέσματα των οποίων ενοποιούνται στα αποτελέσματα ομίλου επιχειρήσεων, υποβάλλονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, με απόσπασμα του παραρτήματος τους όπου εμφανίζονται οι συμμετοχές.


- Υποβληθείσες ΑΠΔ των 3 τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, για το φορέα της επένδυσης και για κάθε συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση του συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας της επιχείρησης ή εναλλακτικά Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της κάθε επιχείρησης (του φορέα της επένδυσης και της κάθε συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης του) που θα δηλώνει για κάθε μία από τις 3 τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις πριν την αίτηση υπαγωγής τις θέσεις απασχόλησης της επιχείρησης εκφρασμένες σε ΕΜΕ. Κάθε μία Υπεύθυνη δήλωση ανά επιχείρηση θα συνοδεύεται είτε από αρχείο xls (Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης) για κάθε μία από τις 3 τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις της επιχείρησης πριν την αίτηση υπαγωγής, συμπληρωμένο με την ονομαστική κατάσταση των εργαζομένων της επιχείρησης (βάσει

υποδείγματος αναρτημένου στην ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόμου), είτε από σχετική εκτυπωμένη αναφορά πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης που περιέχει τα στοιχεία του υποδείγματος.


Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου υπάγεται στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων των περιπτώσεων α, β και δ του άρθρου 12 τα ανωτέρω δικαιολογητικά τεκμηρίωσης μεγέθους ΜΜΕ υποβάλλονται με βάση την εταιρική σύνθεση και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής εφόσον αυτή διαφέρει από την εταιρική σύνθεση κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.


Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει μετά από διαδικασία συγχώνευσης υφιστάμενων εταιριών του άρθρου 12 παρ. γ’, τα ανωτέρω δικαιολογητικά τεκμηρίωσης μεγέθους ΜΜΕ υποβάλλονται ξεχωριστά για καθεμία από τις υπό συγχώνευση ή συγχωνευθείσες εταιρείες με βάση την εταιρική τους σύνθεση κατά το χρόνο δημοσίευσης του ν. 4399/2016 (22-06-2016)».


β. Η παράγραφος 11 του Κεφαλαίου Γ’ του Παραρτήματος 1 της υπ’ αρ. 56672/20-05-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων " του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 2142), αντικαθίσταται ως εξής:


«11. Στοιχεία τεκμηρίωσης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης.

Υποβάλλονται:


i. οι υποβληθείσες ΑΠΑ για τους τελευταίους 12 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας της επιχείρησης ή εναλλακτικά Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα που θα δηλώνει τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου κατά τους 12 τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής εκφρασμένες σε ΕΜΕ


ii. αρχείο xls (Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης) με την ονομαστική κατάσταση των εργαζομένων για το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την αίτηση υπαγωγής (βάσει υποδείγματος αναρτημένου στην ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόμου), ή σχετική εκτυπωμένη αναφορά πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης που περιέχει τα στοιχεία του υποδείγματος


iii. Στην περίπτωση που ο φορέας λαμβάνει βαθμολογία για την αύξηση της απασχόλησης με έμφαση στο

εξειδικευμένο προσωπικό (ποσοστό % πτυχιούχων στις νέες θέσεις εργασίας), υποβάλλεται με συμπληρωματικό

έγγραφο ονομαστική κατάσταση των απασχολούμενων πτυχιούχων εφόσον δεν επισημαίνονται στο παραπάνω

αρχείο xls ή δεν προκύπτει από τις υποβληθείσες καταστάσεις μισθοδοσίας».


γ. Η παράγραφος 14.4 του Κεφαλαίου Γ’ του Παραρτήματος 1 της υπ’ αρ. 56672/20-05-2021 απόφασης του

Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 2142), αντικαθίσταται ως εξής:


«14.4. Στοιχεία τεκμηρίωσης της αύξησης της απασχόλησης (αφορά μόνον ΜΜΕ) Υποβάλλονται οι υποβληθείσες ΑΠΑ για τους τελευταίους 12 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής (λογίζεται ως πρώτο έτος για τον υπολογισμό) και για το 12μηνο από τον 25ο έως τον 36ο μήνα πριν την αίτηση υπαγωγής (λογίζεται ως τρίτο έτος), συνοδευόμενες

από τις αντίστοιχες μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας της επιχείρησης ή εναλλακτικά Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα που θα δηλώνει τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου για το 12μηνο από τον 25ο έως τον 36ο μήνα πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής εκφρασμένες σε ΕΜΕ.


Η Υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται είτε από αρχείο xls (Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης) με την ονομαστική κατάσταση των εργαζομένων για το 12μηνο από τον 25ο έως τον 36ο μήνα πριν την αίτηση υπαγωγής (βάσει υποδείγματος αναρτημένου στην ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόμου), είτε από σχετική εκτυπωμένη αναφορά πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης που περιέχει τα στοιχεία του υποδείγματος.


Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός «αύξησης της απασχόλησης» δεν αποδίδεται: α) σε επιχειρήσεις που δεν

ήταν σε λειτουργία τουλάχιστον 36 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής ή β) όταν το ακέραιο μέρος

της ποσοτικής αύξησης των ΕΜΕ σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν είναι μεγαλύτερο του μηδενός».


Άρθρο 2

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 56672/20-05-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και

Επενδύσεων «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών

Επιχειρήσεων" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β’ 2142).


2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού

Δημοσίων Επενδύσεων.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Αθήνα, 13 Ιουλίου 2021


Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ


Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page