Ενδυνάμωση στην εκκίνηση καριέρας


Η εκκίνηση κάθε καριέρας είναι μια περίοδος δημιουργικότητας, παραγωγικότητας αλλά και έντονης ανησυχίας για τις επιδόσεις και το μέλλον. Είναι επίσης μια περίοδος που κάθε στέλεχος οφείλει στον εαυτό του την απόλυτη παροχή στήριξης, ενδυνάμωσης και κυρίως υπομονής. Σαφώς, η υπομονή είναι αξία αυτόβουλη αλλά η ενδυνάμωση και η στήριξη είναι συνθήκες κυρίως εξωγενείς.


Τι είναι ενδυνάμωση;

Η ενδυνάμωση είναι η πρακτική της ανταλλαγής ευθύνης, πληροφοριών και ανταμοιβών με άλλους. Η ενδυνάμωση πρέπει να επιτρέπει στους ανθρώπους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να λαμβάνουν αποφάσεις και να επιλύουν προβλήματα.

Η ιδέα της ενδυνάμωσης είναι ότι η παροχή άλλων δεξιοτήτων, πόρων, ευκαιριών και ευθυνών θα προωθήσει την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας και θα αυξήσει την ικανοποίηση στο χώρο εργασίας. Ενδυνάμωση σημαίνει έλεγχος του δικού μας εργασιακού περιβάλλοντος και χρήση των δεξιοτήτων και ταλέντων μας με τρόπο που ωφελεί εμάς και την επιχείρηση που εργαζόμαστε, οδηγώντας σε περισσότερη παραγωγικότητα και καλύτερα αποτελέσματα.

Η ενδυνάμωση μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως προσωπική φιλοσοφία και στρατηγική ανάπτυξης καριέρας. Οι εργαζόμενοι που λειτουργούν στο πλαίσιο μιας εταιρείας μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα τους και να αναλάβουν σημαντικές πρωτοβουλίες. Γίνονται πιο υπεύθυνοι και υπόλογοι ως αποτέλεσμα της αυτοδιάθεσης και της ενδυνάμωσης.