Ε.2155/27.07.2021. Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις


Ε.2155/27.07.2021

Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις ψηφιακές δημοσιεύσεις επί υλικού υποθέματος και στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις. - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18, 46 και 66 του ν. 4818/18.7.2021 (Α’124).