Δήλωση Covid-19. Διευκρινήσεις για μήνες Μάρτιο 2020 έως Μάιο 2021


Ε. 2139 /06-07-2021

Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες από τον Μάρτιο 2020 έως και τον Μάιο 2021.


ΘΕΜΑ:


Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες από τον Μάρτιο 2020 έως και τον Μάιο 2021.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν προκύψει μετά την υποβολή των «Δηλώσεων Covid», διευκρινίζονται τα ακόλουθα: