top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Cash Budgeting


Ο προϋπολογισμός αυτός αναφέρει τις προβλεπόμενες πηγές και τις χρήσεις μετρητών σε μια μελλοντική περίοδο. Χρησιμοποιείται για να εξακριβωθεί εάν οι λειτουργίες της επιχείρησης και άλλες δραστηριότητες της θα δημιουργούν έσοδα για την κάλυψη των προβλεπόμενων μετρητών. Εάν όχι, η διοίκηση πρέπει να βρει πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης.


Οι εισροές στον προϋπολογισμό προέρχονται από πολλούς άλλους προϋπολογισμούς. Τα αποτελέσματα του χρησιμοποιούνται στον προϋπολογισμό χρηματοδότησης, ο οποίος αναλύει τις επενδύσεις, το χρέος, τόσο τα έσοδα από τόκους όσο και τα έξοδα τόκων.


Ο προϋπολογισμός αποτελείται από δύο κύριους τομείς, που είναι οι πηγές και οι χρήσεις μετρητών. Η ενότητα Πηγές περιέχει το αρχικό υπόλοιπο μετρητών, καθώς και εισπράξεις μετρητών από πωλήσεις, συλλογές εισπρακτέων λογαριασμών και πώληση περιουσιακών στοιχείων. Η ενότητα Χρήσεις περιλαμβάνει όλες τις προγραμματισμένες δαπάνες μετρητών, οι οποίες την μισθοδοσία και τον προϋπολογισμό λειτουργικών εξόδων. Μπορεί επίσης να περιέχει δεδομένα για αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων και διανομή μερισμάτων στους μετόχους.


Εάν υπάρχουν ασυνήθιστα μεγάλα χρηματικά υπόλοιπα που αναφέρονται στον προϋπολογισμό, αυτά τα υπόλοιπα αντιμετωπίζονται στον προϋπολογισμό χρηματοδότησης, όπου υποδεικνύονται κατάλληλες επενδύσεις. Ομοίως, εάν υπάρχουν αρνητικά υπόλοιπα στον προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός χρηματοδότησης υποδεικνύει το χρονοδιάγραμμα και το ποσό τυχόν χρεών ή ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται για την αντιστάθμιση αυτών των υπολοίπων.


Παράδειγμα προϋπολογισμού:
Το παράδειγμα δείχνει ότι μια υπερβολικά μεγάλη πληρωμή μερισμάτων τη δεύτερη εβδομάδα του προϋπολογισμού, σε συνδυασμό με μια μεγάλη αγορά περιουσιακών στοιχείων την επόμενη εβδομάδα, τοποθετεί την επιχείρηση σε αρνητική θέση. Η πληρωμή ενός τόσο μεγάλου μερίσματος μπορεί να είναι πρόβλημα για τους δανειστές, οι οποίοι δεν επιθυμούν να εκδώσουν δάνεια, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια για να πληρώσουν τους μετόχους τους και, επομένως, να αποδυναμώσουν την ικανότητά τους να εξοφλήσουν τα δάνεια.

14 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page