top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Cash Budget και η σημασία στην οικονομική διαχείριση

Το Cash Budget καταγράφει τις προβλεπόμενες πηγές και χρήσεις χρηματικών διαθεσίμων σε μια μελλοντική περίοδο. Αυτός ο προϋπολογισμός χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί κατά πόσον οι δραστηριότητες της επιχείρησης παράσχουν επαρκή χρηματικά διαθέσιμα για την κάλυψη των προβλεπόμενων ταμειακών αναγκών. Εάν όχι, η διοίκηση θα πρέπει να βρει πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης.


Οι εισροές προέρχονται από αρκετούς άλλους προϋπολογισμούς. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται στον προϋπολογισμό χρηματοδότησης, ο οποίος αναλύει τις επενδύσεις, το χρέος και το εισόδημα από τόκους καθώς και το έξοδο από τόκους.


Επίσης αποτελείται από δύο βασικούς τομείς, οι οποίοι είναι πηγές και χρήσεις χρηματικών διαθεσίμων. Το τμήμα "Πηγές " περιέχει το αρχικό ταμειακό υπόλοιπο, καθώς και τις πωλήσεις, εισπράξεις και την πώληση περιουσιακών στοιχείων. Το τμήμα "Χρήσεις " περιλαμβάνει όλες τις προγραμματισμένες δαπάνες μετρητών, οι οποίες προέρχονται από τον προϋπολογισμό αγοράς άμεσων υλικών, τον άμεσο προϋπολογισμό μισθοδοσίας, τον γενικό προϋπολογισμό παραγωγής και τον προϋπολογισμό που αφορά το τμήμα πωλήσεων καθώς και τις διοικητικές δαπάνες.

Μπορεί επίσης να περιέχει δεδομένα για αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων και καταβολή μερισμάτων στους μετόχους.


Εάν υπάρχουν ασυνήθιστα μεγάλα ταμειακά υπόλοιπα, αυτά τα υπόλοιπα αντιμετωπίζονται στον προϋπολογισμό χρηματοδότησης. Ομοίως, εάν υπάρχουν αρνητικά υπόλοιπα, ο προϋπολογισμός χρηματοδότησης υποδεικνύει το χρονοδιάγραμμα και το ποσό οποιουδήποτε χρέους ή μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την αντιστάθμιση αυτών των υπολοίπων.


Σχετικός Πίνακας :


Αρχικό Υπόλοιπο

Πηγές μετρητών

+ Πωλήσεις

+ Εισπράξεις

+ Πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων

= Συνολικά διαθέσιμα

Χρήσεις μετρητών

- Αγορά άμεσων υλικών

- Μισθοδοσία

- Έξοδα κατασκευής

- Έξοδα πωλήσεων και δαπάνες διοικητικής διαχείρισης

- Αγορές περιουσιακών στοιχείων

- Πληρωμές μερισμάτων

= Συνολικές χρήσεις μετρητών

Καθαρή θέση σε μετρητά ꓿ Συνολικά διαθέσιμα - Συνολικές χρήσεις


Τα ταμειακά υπόλοιπα ενδέχεται να παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις εντός μιας μόνο λογιστικής περιόδου, καλύπτοντας έτσι τις ελλείψεις σε χρηματικά διαθέσιμα που μπορούν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο μια επιχείρηση. Για να εντοπίσετε αυτά τα θέματα, είναι σύνηθες να δημιουργείτε και να διατηρείτε προβλέψεις σε εβδομαδιαία βάση. Αν και αυτοί οι βραχυπρόθεσμοι προϋπολογισμοί είναι εύλογα ακριβείς ίσως για ένα μήνα, η ακρίβεια της πρόβλεψης μειώνεται ταχέως στη συνέχεια, έτσι πολλές επιχειρήσεις τους μετατρέπουν στη συνέχεια σε προϋπολογισμούς μηνιαίας βάσης.


Στην ουσία, ένας εβδομαδιαίος προϋπολογισμός αρχίζει να χάνει τη συνάφεια του μετά από ένα μήνα και είναι σε μεγάλο βαθμό ανακριβής μετά από δύο μήνες.


2 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page