top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Ανθρώπινο δυναμικό και δεξιότητες : Δίνοντας το 100%


Η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων είναι σήμερα μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και πιο απαιτητικές σταδιοδρομίες, με την απασχόληση των διαχειριστών ανθρώπινου δυναμικού να προβλέπεται να αυξηθεί κατά 9% από το 2014 έως το 2024, πιο γρήγορα από τον μέσο όρο για όλα τα επαγγέλματα, σύμφωνα με το Bureau of Labor Statistics.


Καθώς αυτή η επιλογή σταδιοδρομίας έχει αυξηθεί, έχουν αυξηθεί οι δεξιότητες και οι ευθύνες των επαγγελματιών στους ρόλους του ανθρώπινου δυναμικού. Η πλέον κοινή ερώτηση είναι : ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες και πώς αλλάζουν σε μια εποχή που οι απαιτήσεις αυξάνονται, διαμορφώνονται και διαφοροποιούνται εν ριπή οφθαλμού;


1. Σχέσεις υπαλλήλων

Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις ευδοκιμούν με τις επιτυχημένες σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και στους επαγγελματίες που υποστηρίζουν αυτές τις συνδέσεις. Η ικανότητα εντοπισμού και επίλυσης των ανησυχιών των εργαζομένων καθώς αναπτύσσονται δημιουργεί ένα πιο ικανοποιητικό περιβάλλον εργασίας τόσο για τους εργαζόμενους και για τους εργοδότες. Πρόκειται για ένα σχετικά ευρύ πεδίο στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού - τα πάντα, από τις εργασιακές διαφορές μέχρι τη διαχείριση των πακέτων παροχών των εργαζομένων, μπορούν να συνδεθούν με αυτό. Βασικά, καταλήγουμε στην ικανότητά διαχείρισης συγκρούσεων και στη διαδικασία mediating ανάμεσα στους υπαλλήλους και στους εργοδότες .


2. Onboarding

Ο κύκλος εργασιών των εργαζομένων είναι ακριβός και μια ισχυρή διαδικασία onboarding μπορεί να συμβάλει στη μείωση του. Το Onboarding αναφέρεται στη διαδικασία που επιτρέπει στις νέες προσλήψεις να προσαρμόζονται γρήγορα και ομαλά στις κοινωνικές και πτυχές επίδοσης της νέας δουλειάς. Οι εταιρείες αναζητούν να προσλάβουν επαγγελματίες HR που μπορούν να φέρνουν νέους νεοεισερχομένους "επί του σκάφους" για να αυξήσουν την πιθανότητα να εγκατασταθούν ευτυχώς και με επιτυχία στις νέες θέσεις εργασίας τους σε μακροπρόθεσμη βάση.


3. Performance management

Η διαχείριση απόδοσης ορίζεται ως ο τρόπος με τον οποίο μια εταιρεία εμπλέκει θετικά τους υπαλλήλους της για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας, σύμφωνα με τον U.S. Office of Personnel Management (OPM). Ο OPM απαριθμεί τα καθήκοντα διαχείρισης απόδοσης που εμπίπτουν σε αυτήν την διαδικασία:

· ο καθορισμός προσδοκιών για τους εργαζόμενους,

· η παρακολούθηση των επιδόσεων,

· η ανάπτυξη της ικανότητάς τους να εκτελούν και

· η βαθμολόγηση των επιδόσεων. Αυτή η ικανότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ισχυρές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες.


"Αν ακολουθείτε μια σταδιοδρομία στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, τότε θα πρέπει να έχετε εξαιρετικές δεξιότητες ακρόασης, ενσυναίσθηση και συναισθηματική νοημοσύνη", λέει η Sophie Lhoutellier, διευθυντής HR της Badger Maps. "Μακάρι οι περισσότεροι υποψήφιοι HR να έδειχναν εξαιρετικές δεξιότητες ακρόασης καθώς και προληπτική δράση. Οι άνθρωποι τείνουν να ξεχνούν ότι είναι εδώ για να ακούσουν τους υπαλλήλους και τις ανάγκες τους και να κάνουν ό, τι μπορούν για να κάνουν την εταιρεία ένα καλύτερο μέρος για να εργαστούν ».


4. Ομαδική εργασία και συνεργασία

Επειδή οι επαγγελματίες HR ασχολούνται με την εύρεση και δημιουργία του καλύτερου δυνατού εργασιακού χώρου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να βρούμε συνεργάσιμα μέλη της ομάδας που πιστεύουν στην αποστολή μας. Μπορεί να νομίζουμε ότι η ομαδική εργασία θα είναι δεδομένη σε έναν τομέα όπως το HR, αλλά είναι πλέον ζητούμενο να κατατάξουμε τις κορυφαίες δεξιότητες στις θέσεις εργασίας.


Αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει μια νοοτροπία των επαγγελματιών του ανθρώπινου δυναμικού που εξετάζουν το γενικό όραμα της εταιρείας αντί για τους κανόνες και τα καθήκοντα που αποτελούν την καθημερινή τους εργασία.


5. Δεξιότητες ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου

Η επιτυχημένη διαχείριση ανθρώπινων πόρων δεν αφορά μόνο την πρόσληψη νέων υπαλλήλων και το χειρισμό προσωπικών ζητημάτων όταν προκύπτουν, αν και αυτά είναι σημαντικά καθήκοντα για πολλούς διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού. Η πραγματικότητα είναι ότι στον σημερινό κόσμο, η πρόσληψη νέων εργαζομένων είναι μια δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία που δεν εγγυάται την απόδοση αποτελεσμάτων με τη μορφή μακράς συνεργασίας και επιτυχίας. Οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους στην ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού, να αξιοποιήσουν και να διαχειριστούν το «ανθρώπινο κεφάλαιο» της επιχείρησής τους - που ορίζεται ως "συλλογικές δεξιότητες, γνώσεις ή άλλα άυλα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία οικονομικής αξίας για τα άτομα , τους εργοδότες τους ή την κοινότητά τους. "


Ουσιαστικά, αυτό περιλαμβάνει την εξέταση των εργαζομένων ως ατόμων με ένα διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων, ικανοτήτων, αναγκών και ενδιαφερόντων πέρα ​​από τα όρια της τρέχουσας περιγραφής των καθηκόντων τους. Οι καλοί εργοδότες - και οι καλοί διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού - θα κατανοήσουν τη σημασία της ανάπτυξης ολοκληρωμένης στρατηγικής ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού που θα τους επιτρέψει να επενδύσουν πραγματικά στους υπαλλήλους τους μέσω της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και των ευκαιριών για εσωτερική πρόοδο. οι εργοδότες στρέφονται στα ταλέντα που έχουν ήδη στην επιχείρηση τους και τους δίνουν τα εργαλεία που χρειάζονται για να αναπτύξουν νέα soft skills και να αναπτυχθούν τόσο ως εργαζόμενοι όσο και ως άτομα. Αυτές οι στρατηγικές μπορούν να περιλαμβάνουν προγράμματα καθοδήγησης, προγράμματα αποζημίωσης διδάκτρων ή δομημένα εκπαιδευτικά προγράμματα.


Οι διαχειριστές ανθρωπίνων πόρων θα είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και τη διαχείριση αυτών των πρωτοβουλιών επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο και θα έχουν επίσης την εντολή να ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να επωφεληθούν από κάθε προσφορά εργασίας. (https://www.champlain.edu/online/blog/human-resource-management-skills)


6. Δεξιότητες ανάπτυξης του χώρου εργασίας

Τέλος, η τελευταία από τις βασικές δεξιότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται για την επιτυχία στον τομέα αυτό είναι η ικανότητα αποτελεσματικής ανάπτυξης, μορφοποίησης και καθοδήγησης στον χώρο εργασίας. Η έννοια της ισχυρής κουλτούρας στο χώρο εργασίας μπορεί να ποικίλει, αλλά στον πυρήνα του σημαίνει ένα θετικό, παραγωγικό και υγιές περιβάλλον εργασίας για όλους τους εργαζομένους, που ορίζεται από τις γενικές αξίες και τις συμπεριφορές της ομάδας. Αυτό συχνά διαμορφώνεται από τους υπαλλήλους, αλλά καθορίζεται και καθοδηγείται από τους βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων της εταιρείας - συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων πόρων.


Οι διαχειριστές ανθρωπίνων πόρων πρέπει να συντονιστούν στα συστήματα αξιών του οργανισμού, τόσο εκείνα που αναπτύσσονται οργανικά εκ των έσω όσο και εκείνα που καθορίζονται από τους top corporate executives . Οι διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό υγειούς περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας για να καθοδηγήσουν τους εργαζομένους, να αναπτύξουν ηγετικές κινήσεις και να δημιουργήσουν ένα δημιουργικό και εμπνευσμένο περιβάλλον. Πολλές φορές, αυτό σημαίνει να δημιουργηθεί ένα όραμα για την οργάνωση (συνήθως σε συνδυασμό με την ανώτερη διοίκηση) και να διασφαλιστεί ότι η οργάνωση και οι υπάλληλοί της κινούνται προς αυτήν, παρακινώντας τους άλλους να παράγουν σημαντικά και διαρκή αποτελέσματα.


Είναι κατανοητό πως αυτές οι δεξιότητες συνεχώς μεταλλάσσονται ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, τις τρέχουσες εξελίξεις και φυσικά τις συνθήκες παραγωγής εντός του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Είναι όμως αναγκαίο να κατανοήσουμε και την ανάγκη σύνδεσης της γνώσης μας με τις τάσεις και της σωστής εφαρμογής της. Ας μην ξεχνάμε και το quote από τον Doug Conant :


“To win the marketplace, you must first win the workplace.” – Για να κερδίσεις την αγορά, πρέπει πρώτα να κερδίσεις τους υπαλλήλους σου.

15 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page