Το οικονομικό μέλλον της επιχειρήσης σε συνάρτηση με την συμβολή του Λογιστή


Η λογιστική διαχείριση περιγράφεται γενικά ως η ικανότητα να εξετάζεται το οικονομικό μέλλον. Οι απαιτούμενες δεξιότητες στον τομέα αυτό συχνά πηγαίνουν πέρα ​​από τον πυρήνα της κατανόησης των λογιστικών και οικονομικών και περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα των γενικών αρχών διαχείρισης των επιχειρήσεων.


Ο ρόλος ενός που ασχολείται με την λογιστική διαχείριση μπορεί να είναι πολύ πιο στρατηγικός από ό, τι θα περίμενε κανείς , οι τεχνικές της δημοσιονομικής διαχείρισης που χρησιμοποιούνται από ορκωτούς λογιστές βοηθούν τις επιχειρήσεις να κινηθούν προς τα εμπρός όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, τη δημιουργία πλούτου και την αξία των μετόχων, καθώς και την ανάπτυξη των γενικών επιχειρηματικών βέλτιστων πρακτικών.


Οι δεξιότητες που απαιτούνται πρέπει συνεχώς να εξελίσσονται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν:

· Οι γενικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων

· Η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη