Business Plan


Στην κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου ο επιχειρηματικός σύμβουλος και ο οικονομικός προϊστάμενος παραθέτουν τον πίνακα των Ισολογισμών. Στον πίνακα θα πρέπει να παραθέτονται δεδομένα από τους ισολογισμούς σε βάθος 5ετίας.
Αναλυτικά θα αναφέρουμε ότι στον πίνακα λογαριασμών (παθητικό - ενεργητικό) καταγράφονται αξίες που ανήκουν στην επιχείρηση καθώς και πάγιες υποχρεώσεις. Επιγραμματικά αναφέρονται τα εξής :

1. Πάγιο ενεργητικό (ασώματες και ενσώματες ακινητοποιήσεις - συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις)

2. Έξοδα εγκατάστασης και η αναπόσβεστη αξία τους

3. Ίδια κεφάλαια (ίδια κεφάλαια - αποθεματικά κεφάλαια - αποτελέσματα εις νεό)

4. Υποχρεώσεις της επιχείρησης ( μακροπρόθεσμες - βραχυπρόθεσμες)

5. Οι προβλέψεις για κινδύνους ή έξοδα