top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Γεγονότα & Αναγνώριση κατά την διάρκεια έκδοσης Οικονομικών καταστάσεων


Κατά την διάρκεια έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων λαμβάνουν χώρα γεγονότα, τα οποία απαιτούν ή όχι γνωστοποίηση.


Τα γεγονότα διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες όπως, σε γεγονότα που παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες συνθήκες από την ημερομηνία του ισολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο αυτή. Και σε νέα γεγονότα που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες που δεν υπήρχαν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.


Οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές αναφέρουν ότι οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα όλων των μεταγενέστερων γεγονότων που παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες συνθήκες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Αυτός ο κανόνας απαιτεί όλες οι οντότητες να αξιολογήσουν μεταγενέστερα γεγονότα μέχρι την ημερομηνία που θα είναι διαθέσιμες οι οικονομικές καταστάσεις.


Εάν προκύψουν μεταγενέστερα γεγονότα που παρέχουν νέες πληροφορίες σχετικά με συνθήκες που δεν υπήρχαν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και για τις οποίες προέκυψαν δεδομένα πριν από τη δημοσίευση ή έκδοση των οικονομικών καταστάσεων, τα γεγονότα αυτά δεν θα πρέπει να αναγνωρίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις.


Ωστόσο ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η μη αναφορά ενός μεταγενέστερου γεγονότος θα οδηγούσε σε παραπλανητικές οικονομικές καταστάσεις. Εάν συμβαίνει αυτό η οικονομική διεύθυνση οφείλει να αναφέρει το γεγονός καθώς και μια εκτίμηση του οικονομικού του αποτελέσματος.


Παρόλα αυτά ισχύει ότι μια επιχείρηση όταν επανεκδίδει τις οικονομικές της καταστάσεις, γνωστοποιεί τις ημερομηνίες κατά τις οποίες έχει αξιολογήσει μεταγενέστερα γεγονότα, τόσο για τις οικονομικές καταστάσεις που εκδόθηκαν προηγουμένως όσο και για τις αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις.


Η αναγνώριση των μεταγενέστερων γεγονότων στις οικονομικές καταστάσεις μπορεί να είναι αρκετά υποκειμενική σε αρκετές περιπτώσεις. Δεδομένης της χρονικής διάρκειας που απαιτείται για την αναθεώρηση των οικονομικών καταστάσεων, είναι σωστό να εξεταστεί με μεγάλη προσοχή αν οι περιστάσεις ενός μεταγενέστερου γεγονότος μπορούν να ερμηνευθούν και να μην απαιτείται αναθεώρηση των οικονομικών καταστάσεων.


Λόγω των ανωτέρω είναι προτιμότερο να θεσπιστούν εσωτερικοί κανόνες σε κάθε επιχείρηση σχετικά με τα γεγονότα που οδηγούν πάντα στην αναθεώρηση των οικονομικών καταστάσεων. Οι κανόνες αυτοί πιθανόν να απαιτούν συνεχή ενημέρωση, καθώς η επιχείρηση αντιμετωπίζει συνεχώς νέα επακόλουθα γεγονότα που δεν είχαν προηγουμένως ενσωματωθεί στους κανόνες της.

1 Προβολή0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page