Ο ρόλος των εκπαιδευτικών αναγκών στο σχεδιασμό ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων


Η εκπαιδευτική διεργασία είναι μία πολυδιάστατη διαδικασία, δυναμική καθώς δεν περιορίζεται στο στενό πλαίσιο κανόνων και εντολών «εκ των άνω» όπως συμβαίνει στη τυπική εκπαίδευση αλλά είναι κυρίως ανθρωποκεντρική. Οι εκπαιδευόμενοι αποφασίζουν να παρακολουθήσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπώντας στο να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες τους. Συνήθως αυτές δημιουργούνται όταν συμβαίνουν αλλαγές στην προσωπική τους ζωή ή στο περιβάλλον τους (κοινωνικό, εργασιακό), οπότε η εκπαίδευση αποτελεί μία λύση στα καινούρια για αυτούς δεδομένα.