Αποζημίωση ιδιοκτητών από τη μη είσπραξη ή μειωμένη είσπραξη μισθωμάτων κατά τον μήνα Ιούλιο 2021