Απόφαση ΔΕΔ 1883/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021


Απόφαση ΔΕΔ 1883/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 & 2015 -ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ-Ν.4308/2014(ΕΛΠ) Άρθ. 5, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΠΟΛ. 1178/2010,όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1118/2015_1112 _729461