Ανακοίνωση Τύπου - ΥΠ. Εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων


3 Σεπτεμβρίου 2021


Εκδόθηκε η εφαρμοστική εγκύκλιος για το νέο πλαίσιο που διέπει υπερωρίες, διευθέτηση του χρόνου εργασίας, διαλείμματα, αργίες, προστασία από τις απολύσεις

Δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων κα