Όραμα και Σκοπός. Ποιο είναι το ερώτημα που η κάθε επιχείρηση οφείλει να απαντήσει


Σε κάθε επιχείρηση η έννοια του οράματος και του σκοπού της αποτελούν τις έννοιες που αντικατοπτρίζουν τις αξίες και τη φιλοσοφία τόσο του ίδιου του επιχειρηματία και του ανθρωπίνου δυναμικού.


Αρχικά για να μπορέσουμε να κάνουμε αναφορά στο όραμα και στον σκοπό, εκείνο που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη είναι με ποιο τρόπο η επιχείρηση μας θα φανεί αντάξια του ανταγωνισμού, με ποιον τρόπο δηλαδή μπορεί να ξεχωρίσει.Σε αυτό ακριβώς το ερώτημα απαντά το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και του τρόπου ηγεσίας και η κατεύθυνση των αποφάσεων που κάθε φορά πρέπει να ληφθούν.


Κατόπιν εύλογο θεωρείται πως το εργασιακό περιβάλλον πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να υπερασπίζει την προσωπικότητα και την αξία του κάθε στελέχους καθώς και να εξελίσσει τις ικανότητές του.