Υπ.Εργασίας Επιπλέον μέτρα σε νέα Π.Ν.Π. για την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων λόγω πανδημίας