Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δελτίο Τύπου. Χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας