ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ


1.α. Υποβολή του εντύπου με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων


Η υποβολή του εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός» με τη διαδικασία της πλήρους συμπλήρωσης στοιχείων γίνεται με επιλογή στην αρχική σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του μενού [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] - [Δηλώσεις Επιδόματος Εορτών Πάσχα 2020] - [Εισαγωγή] ή [Για να καταχωρήσετε Για να καταχωρήσετε νέα Δήλωση, πατήστε εδώ:].
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Επιλέξτε το παράρτημα του εργοδότη για το οποίο υποβάλλετε το έντυπο «Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός». Τα παραρτήματα που εμφανίζονται στη λίστα είναι αυτά που έχουν απογραφεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό