Τo Business Plan στην εποχή του Covid-19


Σε μια αγορά άκρως ανταγωνιστική η οποία διαρκώς μεταβάλλεται λόγω της πανδημίας, η σημασία του Business Plan αποκτά μια διαφορετική διάσταση και σημασία.


Είναι δεδομένο πως ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί τη βάση για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης. Εντός του Business Plan αναλύεται η φιλοσοφία της επιχείρησης, καθορίζονται οι στόχοι και οι επιδιώξεις και αποτυπώνεται η μέλλουσα εικόνα της επιχείρησης μέσω των οικονομικών καταστάσεων.


Ειδικά δε, ο υπολογισμός των προβλέψεων και των αριθμοδεικτών φανερώνει την υγεία της επιχείρησης και την κατεύθυνση την οποία ακολουθεί.


Επίσης, σημαντικό στην περίοδο που διανύουμε είναι πως το Business Plan οφείλει να αποτυπώνει ξεκάθαρα την τοποθέτηση κεφαλαίων ανά τομέα λειτουργίας της επιχείρησης και αυτό διότι αυτό που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σήμερα είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους προς όφελος της ομαλής λειτουργίας και της διατήρησης ή αύξησης τζίρου.


Παρόλα αυτά ένα σύγχρονο επιχειρηματικό σχ