Τροποποίηση της 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/Β΄/31-12-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας


Τροποποιείται η 60201/Δ7.1422/20.12.2019 (4997/Β'/31.12.2019) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων <<Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλοντα