top of page

Plan of Business

Financial

and Accounting Advisors

Τροπολογία Υπουργείου Εργασίας για χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας


Τροπολογία (Αρ.:459/83 11.9.2020)

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας για κύρωση της από 10.8.2020 και της από 22.8.2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.)


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο 1


Χορήγηση-παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2020-2021


1.Χορηγείται αναδρομικά ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 28.2.2021, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης των απαττούμενων, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ημερών ασφάλισης που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 37 του ν. 4670/2020 (Α' 43), στα κατωτέρω πρόσωπα και τα μέλη των οικογενειών τους:

α) Στους εργαζόμενους στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος καί στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

β) Στους αναβάτες ιπποδρομιών, τους μαθητευόμενους αναβάτες και τους προπονητές δρομώνων ίππων.

γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ως μισθωτοί αποκλειστικά βάσει της περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α' 85).

δ) Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από 26.7.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α1 138), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α' 196).

ε) Στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α' 196).

2.Παρατείνεται αναδρομικά η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 28.2.2021, των κατωτέρω προσώπων και των μελών των οικογενειών τους:

α) Των ασφαλισμένων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων των περ. A' Β' και Ρ της υποπαρ. Α.3 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 85) και της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α' 29).

β) Των ανέργων ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α' 273).

γ) Των ανέργων ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ηλικίας άνω των 30 και έως 67 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α' 65), παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι και δεν έχουν οφειλές προερχόμενες από τον πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρούνται OL όροιτης ρύθμισης.

3.Στους ασφαλισμένους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και τα μέλη της οικογένειάς τους που έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον εκδοθεί απόφαση από τις επιτροπές της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2458/1997 (Α' 15), χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Άρθρο 2

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών


Η παρ. 1 του εικοστού άρθρου της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), τροποποιείται και το εικοστό άρθρο διαμορφώνεται ως εξής :

«Άρθρο εικοστό

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσων μελών και παράταση προθεσμιών διοικητικών προσφυγών

1.Στα έμμεσα μέλη, που είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την 29η.2.2020, αλλά την απώλεσαν στη συνέχεια, καί των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποίους τα πρώτα εξαρτώνται, παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων τους με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020.

2. Οι προθεσμίες για την άσκηση ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας, ιεραρχικών προσφυγών και γενικά διοικητικών προσφυγών που απευθύνονται σε τοπικές διοικητικές επιτροπές ή σε άλλα διοικητικά όργανα και υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, αναστέλλονται μέχρι τις 30.4.2020.»

Άρθρο 3


Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών


Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α' 85) τροποποιείται και η παρ, 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Για τη χορήνηση ασφαλιστικής ικανότητας και παροχών υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από 1.1.2020 και εφεξής απαιτούνται για μεν τους μισθωτούς η πραγματοποίηση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, για τους δε μη μισθωτούς η συμπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4529/2018 (Α' 56). Κατ' εξαίρεση κάθε αντίθετης διάταξης και των οριζομένων στο άρθρο αυτό, ειδικά για το έτος 2020, η ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών, που είναι ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουάριου 2020, παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης.12.2020.

Η ως άνω παράταση ισχύει αναδρομικά από 1.7.2020.»

Άρθρο 4


Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019


Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α' 73) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (Ιο στάδιο). Ως υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e- ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά τις 31.12.2020».

Άρθρο 5


Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας


1.Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται την 1η.9.2020, για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν τις 30 Νοεμβρίου 2020 για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών.

2.Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο διέπεται από το άρθρο 8 του ν. 4506/2017 (Α' 191) και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

3.Το χρονικό διάστημα παράτασης των συμβάσεων της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, και γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 καί 7 του π.δ. 164/2004 (Α'134).

Άρθρο 6


Παράταση συμβάσεων εργασίας έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς


1.Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που συνήφθησαν κατ' εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), και της κατ' εξουσιοδότησή του εκδοθείσας υπ' αρ. 12549/4426/16.3.2020 υπουργικής απόφασης (Β'868), όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στις προνοιακές δομές της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου εικοστού πρώτου, δύναται να παραταθούν έως και την 31η.3.2021. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).

2.Η ισχύς των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που δύνανται νασυναφθούν κατ' εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της υπουργικής απόφασης της παρ. 1, με βάση τον ανώτατο αριθμό προσληπτέων, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 31ης.3.2021.


4 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page