Τροπολογία Υπουργείου Εργασίας για χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας


Τροπολογία (Αρ.:459/83 11.9.2020)

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας για κύρωση της από 10.8.2020 και της από 22.8.2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.)


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ