Τι θεωρούμε και ποιος είναι ο σκοπός των Γενικών Εξόδων που πραγματοποιεί μια επιχείρηση