Σχέδιο Νόμου Υπ. Εργασίας προς Διαβούλευση


Σχέδιο Νόμου Υπ. Εργασίας προς Διαβούλευση "Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων"


Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τον τίτλο: ««Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων».

Στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, μπορούν να διατυπωθούν  απόψεις και  παρατηρήσεις  στις σχετικές ρυθμίσεις.


Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 29η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00.