ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 957 ΕΞ / 04.08.2020. Λογιστικός χειρισμός επιστρεπτέας προκαταβολής