ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 834 ΕΞ / 23.06.2020.Λογιστικός χειρισμός φορολογικών ελαφρύνσεων covid 19