ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1137 ΕΞ / 16.06.2020.Φορολογική και Λογιστική αντιμετώπιση αποζημίωσης 800,00