ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 103 ΕΞ / 23.02.2021
Αθήνα, 23/02/2021


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ

Αρ. Πρωτ. 103 ΕΞ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)


ΘΕΜΑ : Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός εσόδου που τιμολογείται την προηγούμενη χρήση από την χρήση που αφορά


Ερώτηση:


<<Εταιρεία Α>> τιμολογεί στις 31/12/2020 με τιμολόγιο πώλησης, πώληση εμπορευμάτων αξίας 1.000,00 €.

Τα εμπορεύματα αυτά δεν βρίσκονται στην κατοχή της εταιρείας Α παρά μόνο έχει γίνει μια παραγγελία σε προμηθευτή της η οποία θα εκτελεστεί τον Ιανουάριο του 2021,τον Ιανουάριο του 2021 θα εκδοθεί και το τιμολόγιο από τον προμηθευτή ώστε να καταχωρηθεί η αγορά από την εταιρεία Α και να γίνει η αποστολή των εμπορευμάτων στον πελάτη της στις 30/01/2021