ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1000 ΕΞ / 23.06.2020.ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1000 ΕΞ / 23.06.2020

Αθήνα, 23.06.2020


Αριθμ. Πρωτ.: 1000 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)